CIERLICKO, CIESZYN / Deski z przedwojennej bramy prowadzącej na Żwirkowisko zostały przekazane w depozyt do Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Po dopełnieniu wszelkich formalności urzędowych cztery tablice z napisem „Żwirki i Wigury start do wieczności” zostały przewiezione do placówki muzealnej 5 maja 2023 roku. Deski z przedwojennej bramy będzie można zobaczyć na stałej ekspozycji poświęconej XX-wiecznej historii Śląska Cieszyńskiego.

Deski z przedwojennej bramy pokazywane już były między innymi na wystawach czasowych w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie czy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Cierlicku-Kościelcu postanowiło przekazać cenny artefakt w formie depozytu do Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

Deski wisiały pierwotnie na bramie prowadzącej na Żwirkowisko od 1933 roku. W czasie drugiej wojny światowej zostały ukryte przed hitlerowcami przez Józefa Stebla – opiekuna miejsca pamięci, nauczyciela, bibliofila i działacza społecznego, współzałożyciela przedwojennego Komitetu Budowy Pomnika na Żwirkowisku i inicjatora powołania go na nowo po wojnie.

Cenna pamiątka dla opiekunów społecznych miejsca pamięci z miejscowych kół PZKO w Cierlicku i Stanisłowicach

– Pamiątkowe deski z bramy przedwojennego Żwirkowiska są bardzo cenną pamiątką dla opiekunów społecznych miejsca pamięci z miejscowych kół PZKO w Cierlicku i Stanisłowicach oraz gospodarzy Domu Polskiego Żwirki i Wigury, gdzie były dotychczas przechowywane. Z powodu dużych rozmiarów nie były częścią ekspozycji stałej. Wystawiane były w sali głównej Domu Polskiego z okazji rocznic tragedii lotników Żwirki i Wigury. Pokazywaliśmy je również gościom szczególnie zainteresowanym historią Żwirkowiska – powiedział Jan Przywara, opiekun miejsca pamięci z cierlickiego koła PZKO.

– W ubiegłym roku, w ramach obchodów 90. rocznicy zwycięstwa Żwirki i Wigury w zawodach lotniczych Challenge 1932 i ich „startu do wieczności”, deski trafiły do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie na wystawę tematyczną, a zaraz potem na wystawę do Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. We wrześniu na czas obchodów 90. rocznicy wróciły do Cierlicka. To zainteresowanie deskami skłoniło zarząd MK PZKO Cierlicko-Kościelec do decyzji o przekazaniu desek w depozyt do muzeum. W porozumieniu z panią dyrektor Ireną French zdecydowano deski przekazać do Muzeum Śląska Cieszyńskiego, gdzie już wystawione są bardzo cenne „żwirkowiskowe” pamiątki – kurtka Franciszka Żwirki, w której zginął w lesie w Cierlicku Dolnym czy szczątki poszycia samolotu RWD-6 – dodał Jan Przywara.

Jak dodał opiekun miejsca pamięci, decyzję o przekazaniu desek przyśpieszył również fakt, że w Domu Polskim Żwirki i Wigury rozpoczęto remont, który będzie wymagał przemieszczania inwentarza.

Deski przekazano w depozyt na pięć lat

Deski z przedwojennej bramy zostały przekazane do Muzeum Śląska Cieszyńskiego jako depozyt na pięć lat – oznacza to, że właścicielem desek pozostaje ciągle Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Cierlicku-Kościelcu, natomiast pieczę nad cennym artefaktem będzie sprawować muzeum.

Eksponat niosący w sobie tyle treści to marzenie dla muzealnika

– To zaszczyt, że będziemy mogli deski z bramy na Żwirkowisko prezentować w cieszyńskim muzeum na stałej ekspozycji! Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, które stoi u podstaw powierzenia nam tych cierlickich relikwii. W zbiorach muzeum jest kurtka kpt. Żwirki, więc kontekst będzie rewelacyjny. Obiekt jest imponujący, wrażenie będzie robił niewątpliwie! Oczywiście w tle opowieści o wspaniałym międzywojennym wyczynie i tragedii, która po nim nastąpiła, będzie opowieść o zaolziańskich Polakach, ówczesnych i współczesnych. Eksponat niosący w sobie tyle treści to marzenie dla muzealnika, więc proszę mi pozwolić jeszcze raz podziękować prezes miejscowego koła, pani Elżbiecie Štěrbie-Molendzie oraz panu Janowi Przywarze za zgodę na przekazanie desek w depozyt właśnie do Muzeum Śląska Cieszyńskiego! Na Śląsku Cieszyńskim to wszystko się wydarzyło… – powiedziała dyrektor Irena French, dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

O historii Żwirkowiska można przeczytać w artykułach:

Tagi: ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.