CZESKI CIESZYN SIBICA / Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Sibicy liczyło 123 członków. Podczas zebrania 24 marca w jego szeregi przyjęto aż 9 nowych osób! Ponadto w trakcie spotkania omówiono plan pracy na rok bieżący i odczytano sprawozdania. Zebranie uświetnił także program artystyczny w wykonaniu dzieci z miejscowej szkoły, a także recital jednego spośród nowo przyjętych członków.

  – To największa liczba jednorazowo przyjętych nowych członków w mojej kadencji w funkcji prezesa – ucieszyła się Irena Kołek, prezes MK PZKO Sibica. Nie kryła też radości z faktu, że nowi członkowie to osoby młode – uczniowie szkół średnich oraz w wieku średnim.

  Na początek występ dzieci z sibickiej szkoły

  Na wstępie zebrania wystąpiły dzieci z sibickiej szkoły. Uczniowie obchodzącej w tym roku jubileusz 150-latecia placówki pod kierownictwem pań Karin Wojnar i Mari Wałach przygotowali krótki program artystyczny z polskimi piosenkami i wierszykami.

  Irena Kołek dziękując dzieciom za występ, wspomniała, że współpraca Koła PZKO ze szkołą i przedszkolem układa się pomyślnie. – Dzieci swoimi występami umilają nam nasze imprezy, rodzice pomagają w organizacji balu. My w zamian dzielimy się z nimi zyskiem z balu, przygotowujemy atrakcje dla dzieci na naszej imprezie Kobzolszoł, albo umożliwiamy darmowe korzystanie z naszego Domu PZKO – opisała współpracę ze szkołą prezes MK.

  Imprezy towarzyskie, kulturalne i sportowe

  Dariusz Toman odczytał sprawozdanie, które przygotowała sekretarz Koła Ilona Hudeczek.

  – W minionym roku, kiedy nareszcie odetchnęliśmy z ulgą po nieprzyjemnym okresie naznaczonym ogólnoświatową pandemią koronawirusa, nasze koło mogło powrócić do swej tradycyjnej działalności. W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 zebrań zarządu i kilka imprez towarzysko-kulturalnych – referował Dariusz Toman.

  W sprawozdaniu wyliczono takie imprezy, jak m.in. tradycyjne smażenie jajecznicy, podczas którego 10 czerwca dla 125 osób usmażono w ogrodzie Domu Polskiego PZKO 370 jajek (pisaliśmy), czy jesienne „Kobzol-szoł“ 17 września, podczas którego na placki i stryki zużyto 75 kg ziemniaków i brakło, bo gości chętnych do degustacji było aż 220 (184 dorosłych i 36 dzieci), o czym również pisaliśmy.

  Rewelacyjna pierwsza edycja imprezy

  Nie mogło w sprawozdaniu także zabraknąć opisu rewelacyjnej pierwszej edycji imprezy „Barbórka, czyli u nas w koloniji“, jaką przy współpracy ze stowarzyszeniem „OLZAPRO” zorganizowano 3 grudnia.

  W ramach programu kulturalnego wystąpił wówczas ZPiT Suszanie i zespół TA Grupa. Występy były przeplatane wierszami Wilhelma Przeczka w wykonaniu jego córki Lucyny Waszek.

  Gwoździem programu był natomiast rewelacyjnie poprowadzony przez Stanisława Kołka widowiskowy „skok przez skórę”, podczas którego Dariusz Toman został przyjęty do cechu górniczego jako młody adept.

  Na zakończenie razem z chórem odśpiewano hymn górniczy. Imprezie towarzyszył jakże tematyczny bufet, w ramach którego zarząd przygotował chleb ze smalcem, „faszyrkę” i pieczony boczek oraz kołacze z babkami.

  Z zaproszenia skorzystało 63 gości oraz 23 występujących. To wydarzenie także relacjonowaliśmy na naszym portalu. – Postanowiliśmy powtórzyć pomysł w następnym roku i już dziś zapraszamy na Barbórkę 2 grudnia 2023 – zapewniają sibiccy PZKO-wcy.

  Dom Polski MK PZKO Sibica wykorzystywany jest także na inne, nie PZKO-wskie wydarzenia

  Dom Polski MK PZKO Sibica wykorzystywany jest także na najróżniejsze inne, nie PZKO-wskie wydarzenia. Oprócz wynajmowania go na imprezy okolicznościowe, co pozwala Kołu podreperować budżet, odbywają się tam także takie ciekawe wydarzenia takie, jak wakacyjne półkolonie turnusy „Wesołej nauki” („Veselá věda“). Ponownie odbyły się 2 turnusy w terminach 8-12 oraz 15-19 sierpnia 2022.

  Z gościnności sibickich PZKO-wców 1 listopada skorzystała także m.in. szkoła w ramach edukacyjnych spotkań z pisarzami „Z książką na walizkach” czy 16 listopada Towarzystwo Nauczycieli Polskich, które urządziło w sibickim lokalu swoje spotkanie jesienne.

  Nowi członkowie

  Podczas zebrania uroczyście wręczono legitymacje nowo przyjętym członkom.

  Nowi członkowie MK PZKO Sibica

  Nowy gospodarz domu PZKO

  Jako, że było to zebranie sprawozdawczo – wyborcze, wybierano nowy zarząd MK PZKO, który będzie pracował przez następne dwa lata. Jednogłośnie do zarządu wybrano następujące osoby: Irena Kołek, Stanisław Kołek, Andrzej Kluza, Emilia Kluza, Ilona Hudeczek, Henryk Maciejczyk, Jolanta Straňák, Jozef Straňák, Grażyna Šimůnek, Milan Šimůnek, Irena Ochodek, Ludomiła Iwanuszek, Jadwiga Halfar, Marie Procházková, Roman Bonek, Radomír Brozda, Krzysztof Matusik, Danuta Lasotowa i Dariusz Toman.

  Do komisji rewizyjnej zaproponowano i wybrano Tomasza Bonka, Lucynę Waszek i Daniela Bonka.

  Gospodarzem Domu Polskiego PZKO w Sibicy został Jožko Straňák

  Do zmian doszło w funkcji gospodarza Domu PZKO. Z funkcji, z powodów zdrowotnych, zrezygnował Milan Šimůnek. Jego obowiązki przejął Jožko Straňák.

  Plan pracy na rok 2023-2024:

  Irena Kołek zapoznała obecnych z planem pracy na rok 2023-2024. Przedstawia się on następująco:
  26. 05. 2023 – Jajecznica
  16. 09. 2023 – Kobzolszoł połączony z wystawą i odsłonięciem tablicy pamiątkowej z okazji 150-lecia Polskiej Szkoły w Sibicy
  2. 12. 2023 – Dzień Górnika „Barbórka”
  12. 1. 2024 – Bal PZKO i Macierzy Szkolnej, który tradycyjnie odbędzie się w Ropicy

  Wystawa i śpiew

  Po zakończeniu oficjalnej części zebrania przy akompaniamencie Radomira Bruzdy śpiewano polskie pieśni patriotyczne ze śpiewnika patriotycznego wydanego z okazji 100-lecia niepodległości Polski.

  Zebrani w przerwach programu chętnie zapoznali się z wystawą planszową przygotowaną przez Mariana Steffka z ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w RC na temat Franciszka Górniaka i sibickiej cegielni. Bardzo ciekawym uzupełnieniem jej była oryginalna dachówka z opisywanej cegielni znajdująca się w zbiorach MK PZKO Sibica.

  (indi)

  ——–

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.