CZESKI CIESZYN / Kolejny wykład Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej zaplanowano na środę 15 lutego o godz. 17.00 w Centrum Polskim w Czeskim Cieszynie przy ul. Strzelniczej. Prelegentem będzie znany naszym czytelnikom Roman Strzondała. Temat zaś brzmi: „Od Kopernika po Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba”.

  Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię

  Rok 2023 został ustanowiony Rokiem Mikołaja Kopernika, 19 lutego 2023 przypada 550. rocznica urodzin tego najbardziej znanego na świecie Polaka. Nasz wielki astronom w swoim dziele De revolutionibus (O obrotach) przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzące ówczesny światopogląd. Stworzył zupełnie nową astronomię, w nauce światowej dokonał przewrót, którego konsekwencje owocują do dziś.

  Rocznica kopernikowska stwarza okazję, by zapoznać się z życiem i dziełem jednego z największych myślicieli wszech czasów, któremu udało się zmienić wizerunek otaczającego nas świata. Razem przeniesiemy się w najodleglejsze zakątki nieba i zapoznamy się ze światem przedkopernikowskim, z heliocentryczną teorią Kopernika i współczesnym obliczem Wszechświata zyskanym dzięki przyrządom astronomicznym najnowszej generacji umieszczonym na powierzchni Ziemi i w przestrzeni kosmicznej.

  O prelegencie

  Prelegent: RNDr. Roman Strzondała urodził się w Karwinie, maturę zdał w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej-Łazach. Po studiach fizyki i astrofizyki na dzisiejszym Uniwersytecie Masaryka
  w Brnie rozpoczął pracę na swojej Alma Mater, w ramach której w 1990 r. przeniósł się do Opawy, gdzie uczestniczył w założeniu i rozwijaniu Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.

  Prowadził wykłady z fizyki i astrofizyki oraz z historii nauk ścisłych. Zajmował się badaniem gwiazd węglowych, ciasnych układów podwójnych i elementarnych procesów zachodzących w plazmie astrofizycznej. Zwraca uwagę na coraz większe zanieczyszczenie środowiska światłem i wspiera działania na rzecz ochrony ciemnego nocnego nieba.

  Od gimnazjalnych lat poświęca się popularyzacji nauk ścisłych. Swe liczne artykuły o astronomii i astronautyce publikował w „Ogniwie”, „Naszej Gazetce” i „Głosie Ludu”. Ostatnio współpracuje ze „Zwrotem” i portalem zwrot.cz.

  (indi, mat. pras)

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.