Rok Kopernikański to nie tylko wystawy, konkursy, konferencje i spotkania profesjonalistów branży kosmicznej, ale także ciekawe oferty nie tylko dla młodych pasjonatów Wszechświata. Jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody 550. rocznicy urodzin Wielkiego Polaka jest projekt „Spójrz na Kopernika”, organizowany przez Centrum Wiedzy i Nowych Technologii w Parzynowie. Celem przewodnim tego projektu kopernikańskiego jest: czytaj, obserwuj niebo i wyciągaj wnioski.

  Dzieło Mikołaja Kopernika

  Dzieło O obrotach (De revolutionibus) to wynik całożyciowej pracy Mikołaja Kopernika, które zawiera wykład heliocentrycznej budowy wszechświata. Ukazało się drukiem w Norymberdze w 1543 roku. Kopernik w swej pracy zatrzymał Słońce i ruszył Ziemię. Podważył panujący w średniowiecznej nauce pogląd o nieruchomości Ziemi i wprowadził nowy, heliocentryczny model, w którym Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca. 

  Dzieło to wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną słusznie przewrotem kopernikańskim.

  Ilustracja 2: Wiekopomne dzieło Kopernika: Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus orbium coelestium, libri IV, Nuremberg, Iohannes Petreius, 1543. 
  Źródło: Wikimedia Commons.

  Cel projektu

  Projekt „Spójrz na Kopernika” ma na celu poszerzenie ogólnej wiedzy o Mikołaju Koperniku i  jego wiekopomnym dziele O Obrotach (De Revolutionibus). Skłania do podjęcia poznawczego wysiłku i do prześledzenia toku rozumowania Mikołaja Kopernika oraz przeprowadzenia samodzielnych obserwacji na wzór tych, które doprowadziły naszego wielkiego Astronoma do jego niesamowitego odkrycia. 

  Adresaci projektu

  Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy chcą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę o odkryciu Kopernika i naprawdę zrozumieć, jak tego dokonał. Także tych, dla których ważna jest wiedza i szukanie odpowiedzi na zagadki Kosmosu. Do wzięcia udziału w projekcie organizator szczególnie zaprasza młodzież szkolną wraz z nauczycielami i rodzicami.

  Organizator projektu „Spójrz na Kopernika” szczególnie wita zespoły rodzinne. Ideą przewodnią projektu jest, aby rodzice łącznie z dziećmi i młodzieżą wspólnie działali, tj. czytali i analizowali teksty, razem konstruowali instrumenty astronomiczne, wspólnie obserwowali niebo i uczestniczyli w planowanych wyjazdach i w ten sposób uczcili 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

  Jakie będą zadania

  Ogólnie mówiąc, uczestnicy projektu będą wczytywać się w dzieło Kopernika O obrotach, konstruować instrumenty astronomiczne, obserwować dzienne i nocne niebo, rysować, liczyć  i wyciągać wnioski jak Kopernik.

  Między innymi zapoznają się z najciekawszymi fragmentami De Revolutionibus, żeby docenić wielkość tego dzieła i zrozumieć, w jaki sposób Mikołaj Kopernik doszedł do swych rewolucyjnych odkryć. Dowiedzą się sporo na temat trójkątów płaskich i sferycznych, okręgu i kątów. Poznają nocne niebo, nauczą się mierzyć kąty oraz wysokości gwiazd i planet – tak, jak to robił Kopernik, by dojść do swoich odkryć. Szczegółowo pogłębią swoją wiedzę o planetach, Księżycu i gwiazdach.

  Zgłoszenie udziału w projekcie

  Organizator wszystkich zainteresowanych  udziałem w projekcie „Spójrz na Kopernika” prosi o zapoznanie się z REGULAMINEM projektu oraz wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie na adres:  spojrznakopernika@cwint.pl. Po tym niezbędnym kroku zainteresowani otrzymają dokumenty projektowe oraz pierwsze materiały i działania, które należy zrealizować.

  Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na Stronie projektu.

  Organizator i koordynator projektu

  Organizatorem projektu „Spójrz na Kopernika” jest Obserwatorium Astronomiczne Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II (CWINT) w Parzynowie. Koordynatorem projektu jest Klub Myśli Naukowej De Revolutionibus – Obserwatorium Astronomiczne CWINT.

  Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II

  Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II (CWINT) zostało zawiązane w 2014 i ma swoją siedzibę w Parzynowie – Wielkopolska Południowa. Głównym celem działalności CWINT jest propagowanie i pogłębianie szeroko pojętej wiedzy oraz działalność naukowo-badawcza. Centrum współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami edukacyjno-naukowymi w Polsce i za granicą.

  W ramach CWINT działa Obserwatorium Astronomiczne, Klub Myśli Naukowej De Revolutionibus oraz Muzeum Jana Pawła II i Wybitnych Wielkopolan. 

  Źródło: CWINT

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.