Instytut Polski w Pradze włączając się w obchody Roku Kopernika, organizuje konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. Prace plastyczne inspirowane jednym z trzech tematów oceniane będą w dwu kategoriach.

  Konkurs plastyczny Mikołaj Kopernik – Polak, który zmienił wizerunek nieba przebiega od 1 kwietnia 2023 do 20 maja 2023. Organizatorem jest Instytut Polski w Pradze, który tym wydarzeniem pragnie należycie uczcić 550. rocznicę urodzin najbardziej znanego na świecie Polaka.

  Technika i tematy prac

  Do 20 maja 2023 przyjmowane są zgłoszenia indywidualne dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. Najciekawsze prace zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami.

  Organizator oczekuje prace konkursowe wykonane w dowolnej technice na przykład:

  • rysunek, malarstwo, kolaż,
  • komiks, model 3D,
  • projekt plakatu edukacyjnego, znaczka pocztowego lub gry planszowej.

  Preferowany format prac konkursowych to A3 lub A4.

  Temat prac przygotowanych przez dzieci i młodzież powinien nawiązać do przynajmniej jednego z następujących tematów:

  • Mikołaj Kopernik: życie i dzieło wielkiego polskiego astronoma.
  • Mikołaj Kopernik: śladami astronoma w Polsce – na przykład Toruń, Frombork, Olsztyn, Elbląg.
  • Mikołaj Kopernik: wszechświat dzisiaj – nasze wizje i przyszłość.

  Kategorie

  W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w dwóch kategoriach:

  • Kategoria I. – uczestnicy w wieku od 6 do 10 lat,
  • Kategoria II. – uczestnicy w wieku od 11 do 15 lat (urodzonych do 31.12.2008).

  Dopuszczalne jest zgłaszanie tylko prac indywidualnych.

  Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę przyklejoną na odwrocie pracy. Metryczka powinna zawierać:

  • imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, numer telefonu i adres mailowy, wiek, kategorię,
  • nazwę lub temat pracy konkursowej, ewentualnie zwięzły opis pracy konkursowej.

  Konkursowe jury wybierze w każdej kategorii trzy najlepsze prace. Prace konkursowe oceniane będą na podstawie tych kryteriów:

  • ekspresja artystyczna,
  • opracowanie tematu,
  • ogólne wrażenie z pracy.

  Termin i sposób dostarczenia prac konkursowych

  Prace konkursowe wraz z załącznikami należy przesyłać do 20 maja 2023 pocztą lub złożyć bezpośrednio pod adres:

  Instytut Polski w Pradze, Malé náměstí 1, 110 00 Praha 1, Czechy
  (Polský institut v Praze, Malé náměstí 1, 110 00 Praha 1, CZ.)

  Kopertę lub pracę należy oznaczyć hasłem „Mikołaj Kopernik”.

  Szczegóły konkursu (regulamin, karta zgłoszenia, deklaracja uczestnika) znajdują się w zakładce na stronie internetowej Instytutu Polskiego w Pradze tutaj. Bezpośrednio informacje o konkursie można zyskać pod numerem telefonu: +420/220 410 417 (biblioteka Instytutu Polskiego w Pradze).

  Źródło: Instytut Polski w Pradze

  Tagi: ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.