19 lutego 2023 przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika – najsłynniejszego polskiego astronoma i jednego z największych naukowców w historii świata. W Polsce i na całym świecie trwają przygotowania do obchodów tej rocznicy.

  Senat Rzeczypospolitej Polskiej 29 listopada 2022 podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Redakcja Zwrotu włącza się do obchodów Roku Kopernika, realizując między innymi Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku i astronomii. Pytania konkursowe będą publikowane również na portalu zwrot.cz.

  Konkurs Kopernikowski

  Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku i astronomii realizowany na stronach miesięcznika Zwrot i serwisu internetowego zwrot.cz przebiega równolegle z rokiem szkolnym 2022/2023. Rozpoczął się w wrześniu 2022 i zakończy się w czerwcu 2023. Na portalu zwrot.cz publikowany będzie zawsze z kilkodniowym opóźnieniem po drukowanym Zwrocie.

  Każdy chętny znajdzie odpowiedzi na pytania konkursowe, uważnie czytając artykuły dotyczące Mikołaja Kopernika publikowane w miesięczniku „Zwrot” w cyklu pt. U progu rocznicy kopernikowskiej. Odpowiedzi można szukać również w bogatej biografii, której spis znajduje się niżej.

  Kategorie

  Konkurs jest otwarty dla każdego. Dzięki specjalnie dobranym wiekowym kategoriom w konkursie mogą brać udział dzieci wraz z rodzicami lub dziadkami.

  Konkurs podzielony został na trzy kategorie wiekowe:

  • kategoria I – uczestnicy w wieku do 10 lat,
  • kategorii II – uczestnicy w wieku od 11 do 15 lat,
  • kategorii III – uczestniczy w wieku od 16 lat.

  Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

  Każdy miesiąc w każdej kategorii z pośród nadesłanych poprawnych odpowiedzi wylosowani uczestnicy otrzymują nagrody książkowe.

  Grudniowe pytania Konkursu wiedzy o Mikołaju Koperniku i astronomii

  • Dla kategorii I (uczestnicy w wieku do 10 lat):

              W jakim mieście Mikołaj Kopernik studiował medycynę?

  • Dla kategorii II (uczestnicy w wieku od 11 do 15 lat):

              Gdzie obronił Mikołaj Kopernik doktorat z prawa kanonicznego?

  • Dla kategorii III (uczestniczy w wieku od 16 lat):

              Jakie zjawisko astronomiczne Mikołaj Kopernik obserwował w 1500 roku w Rzymie?

  Odpowiedzi należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres info@zwrot.cz do 10 stycznia 2023. W temacie wiadomości mailowej powinno napisać KONKURS.

  Uczestnicy kategorii I i II oprócz odpowiedzi na pytanie podają imię i nazwisko, klasę i adres szkoły, do której uczęszczają. Uczestnicy kategorii III oprócz odpowiedzi na pytanie podają imię, nazwisko i adres domowy.


  Odpowiedzi na listopadowe pytania:

  • Dla kategorii I (uczestnicy w wieku do 10):

              Uniwersytet Jagieloński, Kraków

  • Dla kategorii II (uczestnicy w wieku od 11 do 15 lat):

              Powstał w 1364 roku za panowania króla Kazimierza Wielkiego

  • Dla kategorii III (uczestniczy w wieku od 16 lat):

              Wojciech z Brudzewa (1445-1497)

  Nagrodę za nadesłanie poprawnej odpowiedzi otrzymują:

  • W kategorii I:            –
   • W kategorii II:          –
   • W kategorii III:        Szymon Novotny

  Bibliografia

  Na rynku księgarskim i w bibliotekach można znaleźć dużo pozycji opisujących życie, działalność i doniosłość przełomu, który Mikołaj Kopernik dokonał w astronomii.

  O to spis chyba najpopularniejszych:

  1. Adamczewski Jan: Mikołaj Kopernik i jego epoka. Warszawa 1972
  2. Adamczewski Jan: Polska ojczyzna Kopernika. Warszawa 1973
  3. Bałdowski Jan: Szlakiem Kopernika. Warszawa 1973
  4. Bogucka Maria: Ziemia i czasy Kopernika. Wrocław 1972
  5. Centkowski Jerzy: Fromborski samotnik. Warszawa 1973
  6. Górski Karol: Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność. Wrocław 1973
  7. Olkiewicz Joanna: A jednak się porusza. Warszawa 1987
  8. Pietruszewski Marcin: Wielkie biografie – Mikołaj Kopernik. Toruń 2014
  9. Rybka Eugeniusz: Kopernik człowiek i myśl. Warszawa 1972
  10. Szostakowski Stanisław: O Mikołaju Koperniku. Warszawa 1971
  11. Sikorski Jerzy: Prywatne życie Mikołaja Kopernika. Warszawa 1997
  12. Ziemniccy Katarzyna i Paweł: Droga do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku. Łódź 2019
  13. Zonn Włodzimierz: Rewolucja kopernikańska. Warszawa 1972

  Oczywiście można korzystać z Wikipedii, z innych encyklopedii i materiałów

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.