CIESZYN / W sobotę 25 czerwca w sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza odbył się XXVIII Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Beskid Śląski” w Cieszynie. Spotkanie było doskonałą okazją, by wręczyć odznaczenia zasłużonym działaczom turystycznym. Wśród wyróżnionych znaleźli się także działacze z Zaolzia.

  – Od lat rozwijamy transgraniczne kontakty partnerskie z organizacjami i gminami na Zaolziu. W tym zakresie największe sukcesy odniosły Turystyczny Klub Kolarski Ondraszek, współpracując z PTTS „Beskid Śląski” w RC oraz Koło PTTK nr 19, organizując wraz z gminą Wędrynia wspólne akcje turystyczne – podkreślił Zbigniew Pawlik, Prezes Zarządu Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.

  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w RC zostało uhonorowane „Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

  I tak na wniosek Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w RC zostało uhonorowane „Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

  Jest to odznaczenie przyznawane przez Sejmik Województwa Śląskiego za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom wyróżniającym się w działalności na terenie województwa śląskiego. Odznaka jest dwustopniowa: srebrna i złota. Sejmik Województwa Śląskiego nadaje ją z własnej inicjatywy lub na wniosek. W tym przypadku o nadanie odznaczenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno Sportowemu „Beskid Śląski” w RC wnioskował Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego „Beskid Śląski” w Cieszynie.

  Działacze Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie zwrócili uwagę na wieloletnią współpracę obu organizacji turystycznych przyczyniającą się do lepszego poznawania regionu.

  Odznaczenie na ręce Haliny Twardzik, prezes PTTS „Beskid Śląski” w RC złożył Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

  „Medal PTTK za pomoc i współpracę” dla Władysława Kristena

  Spośród zaolziańskich działaczy wyróżniono także Władysława Kristena. Otrzymał on „Medal PTTK za pomoc i współpracę”. Działacze PTTK zwrócili uwagę na jego zaangażowanie w organizację transgranicznych, wspólnych przedsięwzięć łączących turystów z obu stron Olzy, takich, jak Rajd do źródeł Olzy.

  W rozmowie z naszą redakcją Pawlik przyznał, że odznaczenia te planowano wręczać przy okazji obchodów 110-lecia polskiej turystyki zorganizowanej na Śląsku Cieszyńskim, jakie miały się odbyć w roku 2020, a z przyczyn obostrzeń epidemicznych się nie odbyły.

  (indi)

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.