BRENNA / W poniedziałek 16 maja odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Brenna, na której radni podczas głosowania uchylili kwietniowe uchwały umożliwiające zagospodarowanie Hali Jaworowej. Głosowanie przebiegło po burzliwej debacie, na której obecny był przedstawiciel inwestora, mieszkańcy Brennej oraz miłośnicy gór i przyrody.

Swój głos sprzeciwu wobec planów budowy na Hali Jaworowej kompleksu hotelowo-wypoczynkowego wyrazili również w formie listu otwartego przedstawiciele zaolziańskich organizacji oraz osoby prywatne.

Dyskusja na temat zagospodarowania Hali Jaworowej toczy się od lat. Nabrała jednak szczególnego tempa po tym, jak w kwietniu tego roku radni Gminy Brenna na nadzwyczajnej sesji przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla terenu Hali Jaworowej i zbocza góry Kotarz”.

Uchwała ta dała zielone światło na przeprowadzenie inwestycji na Hali Jaworowej, które bezpowrotnie zniszczyłyby unikatowe pod względem przyrodniczym i kulturowym miejsce w Beskidzie Śląskim. To wywołało protest mieszkańców Brennej, miłośników gór, przyrody i turystyki nie tylko ze Śląska Cieszyńskiego, ale i spoza jego granic.

W protest włączyły się między innymi miejscowe koła PZKO

Przed sesją nadzwyczajną wystosowano otwarty list protestacyjny lokalnych instytucji kultury i organizacji oraz grona naukowego i artystycznego, w którym podpisani wyrazili sprzeciw wobec planów zabudowy Hali Jaworowej. List otwarty został wysłany z inicjatywy Macieja Szymonowicza, muzyka zespołu Psio Crew oraz Romana Wirtha z Księgarni w Czeskim Cieszynie.

W obronę Hali Jaworowej włączyły się również organizacje i osoby prywatne z Zaolzia. List protestacyjny do wójta Brennej Jerzego Pilcha i przewodniczącego rady gminy Seweryna Grenia podpisał m.in. prof. Daniel Kadłubiec, Halina Twardzik, prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego w Republice Czeskiej „Beskid Śląski”, Lenka Koždoňová ze Stowarzyszenia „Koliba”, Jadwiga Onderek, prezes MK PZKO Mosty koło Jabłonkowa-Szańce, Ewa Kawulok, prezes MK PZKO Milików, Krzysztof Mitura, naczelnik Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej, Jan Michalik, Dana Wirth i Roman Wirth z Księgarni w Czeskim Cieszynie.

Fundament kulturowy i historyczny dla tożsamości górali z Brennej

„Wyrażamy stanowczy sprzeciw na wszelkie działania związane z budową kompleksu hotelowo-wypoczynkowego na Hali Jaworowej. Hala, poza oczywistymi walorami krajoznawczymi, stanowi fundament kulturowy i historyczny dla tożsamości górali z Brennej, Beskidu Śląskiego, społeczności Śląska Cieszyńskiego i całych Karpat. Góra Kotarz jest miejscem pamięci górali z Brennej, kolebką pasterstwa, symbolem kultury wołoskiej, zaraniem góralszczyzny, ostatnią tak obszerną i urokliwą, niezarośniętą halą w Beskidzie Śląskim” – czytamy w liście protestacyjnym.

– Popieram zdecydowanie tę odezwę i dodaję, że hoteli górskich są tysiące, ale Hala Jaworowa jest tylko jedna. W krajach cywilizowanych kulturalnie i kulturowo, np. w Austrii, nikomu by nawet na myśl nie przyszło, żeby wyzbyć się tak unikatowego miejsca na rzecz czegoś, co je na zawsze zniszczy – skomentował prof. Daniel Kadłubiec.

Stanowisko w tej sprawie na piśmie zajęła również Halina Twardzik, prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego w Republice Czeskiej „Beskid Śląski.

Uchylono kwietniowe uchwały umożliwiające zagospodarowanie Hali Jaworowej

„Jesteśmy w pełni za utrzymaniem stanu przyrody w jej naturalnym stanie i całkowicie przeciwni działaniom zmierzającym do likwidacji resztek pierwotnych zakątków w naszych pięknych Beskidach. Wyrażamy nadzieję, że kompetentne osoby znajdą takie rozwiązanie, które w minimalnym stopniu zagrożą istnieniu fauny i flory na Hali Jaworowej” – napisała w liście Halina Twardzik.

W poniedziałek 16 maja odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Brenna, na której radni podczas głosowania uchylili kwietniowe uchwały umożliwiające zagospodarowanie Hali Jaworowej. Głosowanie przebiegło po burzliwej debacie, na której obecny był przedstawiciel inwestora, mieszkańcy Brennej oraz miłośnicy gór i przyrody.

Tagi: , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.