Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Sibicy
737 01 Czeski Cieszyn, Polna 10
ruckova@zsptesin.cz, tel.: 595 530 510, https://fb.me/zspsvibice Liczba uczniów: 47, liczba klas: 3
Godziny otwarcia świetlicy szkolnej: 11:45 – 16:00

Nasza szkoła mieści się w piętrowym budynku wolnostojącym. Na parterze znajduje się przedszkole, na piętrze mieści się szkoła dla
dzieci I stopnia. W roku 2014 budynek ten został wyremontowany, szkoła otrzymała nowe okna i nową elewację.

Lekcje w naszej szkole rozpoczynają się o godzinie 8:00. Świetlica jest czynna od godziny 11:45 do 16:00. Po lekcjach dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, która jest bogato wyposażona. W pogodne dni dzieci spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu, dysponujemy bowiem dużym, ogrodzonym terenem, w skład którego wchodzi boisko oraz plac zabaw dla dzieci. Mamy również małą pracownię informatyczną, a także biblioteczkę szkolną.

Szkoła zapewnia dzieciom możliwość korzystania z obiadów. Uczestniczymy w programie „Owoce i warzywa w szkole”.

Organizujemy ciekawe wycieczki edukacyjne, zajęcia projektowe, gdzie dzieci nie tylko się uczą, ale też świetnie bawią i poznają otaczający je świat. Przygotowujemy też mnóstwo innych fajnych imprez, w których nasi uczniowie chętnie biorą udział (balik maskowy, noc w szkole i inne).

Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań: religia katolicka i ewangelicka, kółko języka angielskiego, kółko ceramiczne, kółko gier planszowych LOGIK, kółko czytelnicze, kółko szachowe.
Języki obce: język angielski.

Mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, między innymi kółko szachowe, ceramiczne, zabawną formą przebiega nauka języka angielskiego. Mamy również kółko gier logicznych oraz kółko czytelnicze, w ramach którego uczniowie poznają ciekawą literaturę, uczą się pracy w grupie, a zarazem mają możliwość rozwijania umiejętności językowych poprzez tworzenie własnej książki pod kierunkiem nauczyciela.

Proponujemy zajęcia wyrównawcze dla dzieci mających trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej.

W szkole panuje bardzo miła i rodzinna atmosfera. Bardzo duży nacisk kładziemy na pracę wychowawczą, której istotnym elementem jest wychowanie patriotyczne. Uczymy postaw koleżeństwa i empatii wobec innych osób oraz wobec zwierząt, kształtując w ten sposób osobowość dziecka. Ogromne znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo naszych uczniów, dlatego cały czas szkoła jest zamknięta, wyposażona w domofon.

Naszym celem jest szkoła, w której dziecko czuje się lubiane i akceptowane przez swoich kolegów, motywowane do zdobywania wiedzy i umiejętności dzięki korzystaniu z różnych form i metod nauki, zachęcane do samodzielnego zgłębiania tajników wiedzy, współpracy z innymi oraz tworzenia czegoś z myślą o innych. Nauczyciele w naszej szkole to przewodnicy po różnych obszarach literatury, kultury i wiedzy, jaką staramy się przekazać naszym podopiecznym.

Niezbędnym elementem tej edukacji jest zwracanie uwagi na to, by uczeń rozwijał swoje zainteresowania, talenty i pasje, by umiał samodzielnie i twórczo myśleć, by umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać zdobytą wiedzę oraz by umiał umiejętnie korzystać z dostępnych źródeł informacji.

Stara łacińska maksyma głosi „nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy“ i to staramy się realizować poprzez różne formy pracy w szkole.

Tagi: , , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.