Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej
Lutynia Dolna, Kopernikova 652
Dyrektor: Mgr. Sabina Suchanek, s.suchanek@psplutynia.cz
Tel.: 774 044 974 www.psplutynia.cz

Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań:
gry sportowe, kółko języka angielskiego, kółko taneczne – rytmika, młody odkrywca, język niemiecki, religia.

Szkoła jest placówką, w której uczy się 9 roczników w 6 klasach – nauczanie na I stopniu przebiega w dwu samodzielnych klasach łączonych, na stopniu II w 4 klasach.

Pracujemy w systemie klasopracowni – stale wzbogacamy warsztat pracy z uczniem o nowe pomoce edukacyjne oraz tworzymy pomoce własne.
Nauczamy poprzez działanie, stosując metody aktywizujące, stosujemy ocenianie kształtujące. Wszyscy uczniowie korzystają na lekcjach z tablicy interaktywnej, tabletów i gier edukacyjnych. Skupiamy się na rozwijaniu umiejętności współpracy w grupie, prowadzenia dialogu i planowania działań.

Szkoła organizuje liczne akcje szkolne: wyjazdy edukacyjne dla uczniów, zajęcia i dni tematyczne w szkole, wyjazdy do Świata Techniki w Ostrawie. Uczniowie uczą się kilku języków. Zapewniamy kontynuację nauki języka angielskiego już od przedszkola.

Uczniowie kl. 1, tak samo jak przedszkolaki, uczą się języka angielskiego 5× w tygodniu, z wykorzystaniem unikalnej metody naturalnego i codziennego przyswajania drugiego języka poprzez zabawę opartą na metodzie Claire Selby Spiral Language System.

Uczymy również podstaw języka rosyjskiego i niemieckiego.

Od wielu lat organizujemy imprezy literackie i czytelnicze, w tym Konkurs Literacki im. H. Kowalczyk. Szkoła dąży do rozbudzania chęci czytania wśród dzieci i młodzieży, aby zwiększać ich zasoby słownictwa, podnieść kompetencje językowe oraz wykształcić entuzjastyczną postawę czytelnika w dorosłym życiu, m.in. poprzez udział w kampanii „Całe Czechy czytają dzieciom” oraz liczne szkolne przedsięwzięcia czytelnicze.

Wśród naszych uczniów są zwycięzcy Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” (2018 i 2019). Szkoła ma dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną, w której dostępne są wszystkie potrzebne do lekcji lektury. Uczniowie po lekcjach spędzają czas w świetlicy szkolnej, która jest otwarta w godzinach 11:30 – 17:15.

Jako szkoła zbiorcza, do której uczęszczają dzieci z szerokiej okolicy, zapewniamy zajęcia w świetlicy szkolnej także dla uczniów z klas 6.-9.
Stwarzamy dziecku możliwości do samorealizacji i rozwoju zainteresowań.

Szkoła ma bogatą ofertę kółek pozalekcyjnych, których wybór zmienia się corocznie według potrzeb i zainteresowań uczniów. Zajęcia w kółkach odbywają się nieodpłatnie w ramach popołudniowych zajęć świetlicowych.

Do popularnych kółek należą np. Mały Odkrywca, rytmika, Wesoła Nauka, gry sportowe, język angielski, język niemiecki, kółko plastyczne. Nauka religii odbywa się również w formie kółka.

Współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie psychologii i pedagogiki specjalnej, którzy są obecni w czasie spotkań z rodzicami i służą poradą. Pomagamy w nawiązaniu indywidualnego kontaktu z takimi specjalistami.

W szkole pracuje asystent szkolny (terapeuta pedagogiczny), który prowadzi indywidualne lekcje wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce, pomaga uczniom z odrabianiem zaległości.

Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami, przedstawicielami różnych instytucji, organizacji czy firm, którzy uatrakcyjniają zajęcia lekcyjne prelekcjami popularnonaukowymi oraz warsztatami i spotkaniami tematycznymi.

Ścisła współpraca z rodzicami umożliwia nam realizację tradycyjnych imprez, jak na przykład Spotkanie Bożonarodzeniowe, Karnawał, Bal Szkolny, Festyn Ogrodowy. Niemniej ważna jest też współpraca z kołami PZKO w Wierzniowicach, Lutyni Dolnej, Skrzeczoniu, Orłowej, Boguminie i Ostrawie.

Cenimy sobie też długoletnią transgraniczną współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami podstawowymi w Gorzyczkach, Gołkowicach, Łaziskach i Godowie.

Tagi: , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.