KARWINA / Na początku września odbyła się pierwsza z trzech dyskusji publicznych dotyczących strategicznych inwestycji w Karwinie i okolicy.

  Na spotkaniu obecni byli: Jan Wolf, prezydent miasta Karwina, Ivo Vondrák, hetman Województwa Morawsko-Śląskiego, Jakub Unucka, zastępca hetmana, Zdeněk Karásek, pełnomocnik hetmana.

  Na realizację projektów CEPIS, POHO Park, EDEN Karviná oraz PODOLU PARK miastu Karwina udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji kwotę w wysokości 11,5 miliardów koron. Projekty mają być zrealizowane do 2027 roku.

  Na spotkanie przyszło kilkadziesiąt osób, głównie przedstawiciele gmin, mediów i mieszkańcy miasta. Poszczególne projekty zostały zaprezentowane, wyjaśniono ich znaczenie dla województwa, określono lokalizację, cel i potencjał transformacyjny. Po każdej prezentacji był czas na zadawanie pytań i komentarze.

  Przetwarzanie odpadów, rewitalizacja Kopalni „Gabriela”, szklarnia z pralasem i centrum przedsiębiorczości

  PODOLU PARK

  Firma PDI zaprezentowała projekt PODOLU PARK, czyli nowoczesny park przemysłowy zbudowany na terenach poprzemysłowych w oparciu o zasady smart city. Głównym celem projektu jest zbudowanie kompleksu, w którym zostanie zastosowana technologia przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na czysty wodór.

  Projekt ma być realizowany w latach 2022-2027. Stan prac nad projektem można śledzić na stronach: https://www.podolupark.cz/

  POHO PARK

  Następnie przedstawiono projekt POHO Park, czyli plan rewitalizacji nieczynnej Kopalni „Gabriela”. Celem projektu jest przebudowa zabytkowych budynków kopalni –  hali kompresorowni i dwóch szybów górniczych. W ten sposób ma powstać centrum, w którym znajdować się będą restauracje i przestrzeń do organizowania różnego rodzaju imprez.

  Dzięki inwestycji, zwiedzający nie tylko będą mogli zobaczyć pomieszczenia dawnej kopalni, ale będą mieli lepszy dostęp do sąsiadującego z kopalnią krzywego kościoła w Karwinie. Remont budynków dawnej kopalni ma przebiec w latach 2024-2025. Otwarcie planowane jest na 2026 rok. Więcej na: https://poho2030.cz/

  EDEN KARWINA

  Uniwersytet Śląski w Opawie przedstawił projekt EDEN Karviná, którego celem jest budowa olbrzymiej szklarni, przeznaczonej do celów naukowych, ale także edukacji ekologicznej. Żywe laboratorium ma być łącznikiem między badaniami naukowymi, edukacją, kulturą i turystyką. Realizacja projektu planowana jest na lata 2024-2027.

  CEPIS

  Uniwersytet Śląski w Opawie przedstawił również projekt CEPIS (pol. Centrum Przedsiębiorczości oraz Studiów Zawodowych i Międzynarodowych). Celem projektu jest stworzenie unikalnego środowiska na rzecz wspierania kształcenia, innowacji i przedsiębiorczości. Realizacja projektu planowana jest na lata 2024-2027.

  Pytania i dyskusja

  Wśród gości najwięcej emocji wzbudził projekt PODOLU PARK. Zebrani zwrócili uwagę, że projekt jest dopiero w fazie przygotowań. Skrytykowano również inwestowanie w technologię, która zdaniem dyskutujących jest jeszcze niesprawdzona, przez co inwestycja może okazać się ryzykowna i nieopłacalna.

  Wiele pytań pojawiło się również po zaprezentowaniu projektu POHO Park. Dotyczyły one między innymi sugerowanej przez twórców projektu liczby zwiedzających (330 tys. rocznie), która według opinii zebranych była nierealna. Pytano również o infrastrukturę i wpływ inwestycji na środowisko naturalne. Pytania o wpływ inwestycji na środowisko naturalne pojawiły się również w przypadku projektu EDEN.

  W planie są kolejne dwa spotkania

  – Nie chodzi tylko o projekty strategiczne, chcemy wyjaśnić ludziom, że Karwina i całe nasze województwo, mają wiele innych możliwości. Od kilku pokoleń w Karwinie wydobywano węgiel, który ogrzewał dużą część Europy. Nadszedł jednak czas, aby Europa zrekompensowała to mieszkańcom i zniszczonemu krajobrazowi. Nadszedł też czas, aby traktować upadek górnictwa nie jako tragedię, ale przeciwnie, jako wyzwanie i nową szansę na rozpoczęcie fundamentalnych i pozytywnych zmian. Nie przeczę, czeka nas dużo ciężkiej pracy, ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni – podsumował spotkanie zastępca hetmana Jakub Unucka.

  Województwo morawsko-śląskie planuje jeszcze przeprowadzić w najbliższym czasie dwie publiczne dyskusje dotyczące strategicznych inwestycji finansowanych z Europejskiego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

  (SG)

  Tagi: , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.