E-mail: redakcja@zwrot.cz

  CZESKI CIESZYN / We wtorek 28 kwietnia zmarł w wieku 51 lat ks. dr hab. Walerian Bugel, naukowiec i duchowny. Mieszkał w Czeskim Cieszynie-Żukowie Górnym.

  Ks. Walerian Bugel był w 2012 roku jednym z bohaterów cyklu Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie „Zaolzie teraz”. Spotkanie to, tak ja i wszystkie pozostałe, zostało zarejestrowane na wideo i zamieszczone w sieci. Jest dostępne na kanale YouTube „Zaolzie teraz” oraz stronie internetowej inicjatywy https://zaolzieteraz.kc-cieszyn.pl/.

  W Książnicy Cieszyńskiej tak przedstawiono ks. Waleriana Bugla: Łączy ze sobą dwie role – katolickiego duchownego oraz uczonego, adiunkta w Katedrze Teologii Liturgicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Jest ekspertem w dziedzinie nauki o Kościele – eklezjologii oraz wybitnym znawcą wschodniego chrześcijaństwa. Jest związany więzami tożsamości tak z Polską, jak i Zaolziem, na którym się wychował.

  Jego ojciec Oswald Bugel, śpiewak operowy, jak również ksiądz, który seminarium ukończył po śmierci żony, pochodził z Rychwałdu. Walerian Bugel urodził się w Koszycach na Słowacji, matka była Słowaczką. Naukę rozpoczął w polskiej szkole podstawowej w Żukowie Górnym, kontynuował w polskiej podstawówce a potem w Polskim Gimnazjum w Czeskim Cieszynie.

  Rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym św. Cyryla i Metodego w Litomierzycach, w 1993 roku otrzymał w Ołomuńcu święcenia kapłańskie. W Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1998 roku został doktorem po obronie pracy na temat „W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej”.

  W latach 1994-1996 pracował jako adiunkt w Katedrze Teologii Praktycznej Grekokatolickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. P.J. Šafárika w Preszowie (obecnie Uniwersytet Preszowski) na Słowacji. Od 1998 roku był eksternistycznym wykładowcą na kursie doktoranckim Cyrylo-Metodiańskiego Wydziału Teologicznego w Ołomuńcu, w latach 1999–2003 był pracownikiem naukowym tego Wydziału, od 2003 roku był adiunktem Katedry Teologii Liturgicznej, w latach 2002–2003 był też eksternistycznym wykładowcą uniwersytetu w Hradcu Králové.

  Jest autorem 4 monografii, ponad 80 artykułów naukowych, ponad 30 recenzji, podręcznika metodyki pisania prac kwalifikacyjnych, polsko-czeskiego słownika przekładowego terminologii teologicznej, 5 skryptów elektronicznych do studiów na odległość, 5 tomów tłumaczeń tekstów teologicznych i in.

  Do sfery jego zainteresowań badawczych i pedagogicznych należały m.in. teologia ekumeniczna z ukierunkowaniem na chrześcijaństwo wschodnie, problematyka katolickich Kościołów wschodnich, liturgie wschodnie, specyfika tłumaczeń tekstów liturgicznych, teologiczne i historyczne uwarunkowania pracy charytatywno-społecznej w społeczeństwie multireligijnym i wielokulturowym.

  Tagi: , , ,

   Komentarze


   Czytaj również


   Pies w literaturze. Podczas prelekcji w Książnicy Aleksandra Golik-Prus przedstawiła najciekawsze obiekty literackie i ikonograficzne dotyczące psów
   luty052023

   Pies w literaturze. Podczas prelekcji w Książnicy Aleksandra Golik-Prus przedstawiła najciekawsze obiekty literackie i ikonograficzne dotyczące psów

   Kolejna odsłona Kina na Granicy. Bohaterem retrospektywy będzie Jaroslav Hašek
   luty052023

   Kolejna odsłona Kina na Granicy. Bohaterem retrospektywy będzie Jaroslav Hašek

   Zamknięto cały obszar Tatr dla ruchu turystycznego. Czwarty stopień zagrożenia lawinowego
   luty042023

   Zamknięto cały obszar Tatr dla ruchu turystycznego. Czwarty stopień zagrożenia lawinowego

   Lenka Koždoňová z Koszarzysk z tytułem mistrza tradycyjnej produkcji rękodzielniczej
   luty042023

   Lenka Koždoňová z Koszarzysk z tytułem mistrza tradycyjnej produkcji rękodzielniczej

   Biblioteka w Trzyńcu poświęci rok 2023 Adamowi Wawroszowi. Będą wykłady, teatr i wystawa
   luty042023

   Biblioteka w Trzyńcu poświęci rok 2023 Adamowi Wawroszowi. Będą wykłady, teatr i wystawa

   Czy tegoroczny balik w szkole w Oldrzychowicach był udany? My nie mamy żadnych wątpliwości [zdjęcia]
   luty032023

   Czy tegoroczny balik w szkole w Oldrzychowicach był udany? My nie mamy żadnych wątpliwości [zdjęcia]

   Które atrakcje turystyczne województwa morawsko-śląskiego są najciekawsze? Możesz głosować do końca lutego
   luty032023

   Które atrakcje turystyczne województwa morawsko-śląskiego są najciekawsze? Możesz głosować do końca lutego

   Rząd Czech chce wprowadzić jednodniowe wybory. Głosowanie tylko w piątek
   luty032023

   Rząd Czech chce wprowadzić jednodniowe wybory. Głosowanie tylko w piątek

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.