Informacje dla Polaków w Czechach!

  CZESKI CIESZYN / We wtorek 28 kwietnia zmarł w wieku 51 lat ks. dr hab. Walerian Bugel, naukowiec i duchowny. Mieszkał w Czeskim Cieszynie-Żukowie Górnym.

  Ks. Walerian Bugel był w 2012 roku jednym z bohaterów cyklu Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie „Zaolzie teraz”. Spotkanie to, tak ja i wszystkie pozostałe, zostało zarejestrowane na wideo i zamieszczone w sieci. Jest dostępne na kanale YouTube „Zaolzie teraz” oraz stronie internetowej inicjatywy https://zaolzieteraz.kc-cieszyn.pl/.

  W Książnicy Cieszyńskiej tak przedstawiono ks. Waleriana Bugla: Łączy ze sobą dwie role – katolickiego duchownego oraz uczonego, adiunkta w Katedrze Teologii Liturgicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Jest ekspertem w dziedzinie nauki o Kościele – eklezjologii oraz wybitnym znawcą wschodniego chrześcijaństwa. Jest związany więzami tożsamości tak z Polską, jak i Zaolziem, na którym się wychował.

  Jego ojciec Oswald Bugel, śpiewak operowy, jak również ksiądz, który seminarium ukończył po śmierci żony, pochodził z Rychwałdu. Walerian Bugel urodził się w Koszycach na Słowacji, matka była Słowaczką. Naukę rozpoczął w polskiej szkole podstawowej w Żukowie Górnym, kontynuował w polskiej podstawówce a potem w Polskim Gimnazjum w Czeskim Cieszynie.

  Rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym św. Cyryla i Metodego w Litomierzycach, w 1993 roku otrzymał w Ołomuńcu święcenia kapłańskie. W Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1998 roku został doktorem po obronie pracy na temat „W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej”.

  W latach 1994-1996 pracował jako adiunkt w Katedrze Teologii Praktycznej Grekokatolickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. P.J. Šafárika w Preszowie (obecnie Uniwersytet Preszowski) na Słowacji. Od 1998 roku był eksternistycznym wykładowcą na kursie doktoranckim Cyrylo-Metodiańskiego Wydziału Teologicznego w Ołomuńcu, w latach 1999–2003 był pracownikiem naukowym tego Wydziału, od 2003 roku był adiunktem Katedry Teologii Liturgicznej, w latach 2002–2003 był też eksternistycznym wykładowcą uniwersytetu w Hradcu Králové.

  Jest autorem 4 monografii, ponad 80 artykułów naukowych, ponad 30 recenzji, podręcznika metodyki pisania prac kwalifikacyjnych, polsko-czeskiego słownika przekładowego terminologii teologicznej, 5 skryptów elektronicznych do studiów na odległość, 5 tomów tłumaczeń tekstów teologicznych i in.

  Do sfery jego zainteresowań badawczych i pedagogicznych należały m.in. teologia ekumeniczna z ukierunkowaniem na chrześcijaństwo wschodnie, problematyka katolickich Kościołów wschodnich, liturgie wschodnie, specyfika tłumaczeń tekstów liturgicznych, teologiczne i historyczne uwarunkowania pracy charytatywno-społecznej w społeczeństwie multireligijnym i wielokulturowym.

  Tagi: , , ,

   Komentarze


   Czytaj również


   TYDZIEŃ W PIGUŁCE. Najważniejsze wydarzenia na Zaolziu i nie tylko
   Czerwiec122021

   TYDZIEŃ W PIGUŁCE. Najważniejsze wydarzenia na Zaolziu i nie tylko

   Znalazłeś małą sarnę? Nie dotykaj jej i nie zabieraj! Jej mama jest w pobliżu
   Czerwiec122021

   Znalazłeś małą sarnę? Nie dotykaj jej i nie zabieraj! Jej mama jest w pobliżu

   Przejażdżka kolejką górniczą
   Czerwiec122021

   Przejażdżka kolejką górniczą

   Młody Księżyc w pobliżu Wenus i Marsa
   Czerwiec122021

   Młody Księżyc w pobliżu Wenus i Marsa

   Gra pianistki
   Czerwiec122021

   Gra pianistki

   W Wędryni można było złożyć wniosek o Kartę Polaka
   Czerwiec112021

   W Wędryni można było złożyć wniosek o Kartę Polaka

   Polska od poniedziałku będzie oznaczona jako kraj o niskim ryzyku zagrożenia. Co się zmieni?
   Czerwiec112021

   Polska od poniedziałku będzie oznaczona jako kraj o niskim ryzyku zagrożenia. Co się zmieni?

   Teraz każdy będzie mógł uświetnić imprezę grą na pianinie
   Czerwiec112021

   Teraz każdy będzie mógł uświetnić imprezę grą na pianinie

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

   Website Security Test