CZESKI CIESZYN / We wtorek 28 kwietnia zmarł w wieku 51 lat ks. dr hab. Walerian Bugel, naukowiec i duchowny. Mieszkał w Czeskim Cieszynie-Żukowie Górnym.

  Ks. Walerian Bugel był w 2012 roku jednym z bohaterów cyklu Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie „Zaolzie teraz”. Spotkanie to, tak ja i wszystkie pozostałe, zostało zarejestrowane na wideo i zamieszczone w sieci. Jest dostępne na kanale YouTube „Zaolzie teraz” oraz stronie internetowej inicjatywy https://zaolzieteraz.kc-cieszyn.pl/.

  W Książnicy Cieszyńskiej tak przedstawiono ks. Waleriana Bugla: Łączy ze sobą dwie role – katolickiego duchownego oraz uczonego, adiunkta w Katedrze Teologii Liturgicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Jest ekspertem w dziedzinie nauki o Kościele – eklezjologii oraz wybitnym znawcą wschodniego chrześcijaństwa. Jest związany więzami tożsamości tak z Polską, jak i Zaolziem, na którym się wychował.

  Jego ojciec Oswald Bugel, śpiewak operowy, jak również ksiądz, który seminarium ukończył po śmierci żony, pochodził z Rychwałdu. Walerian Bugel urodził się w Koszycach na Słowacji, matka była Słowaczką. Naukę rozpoczął w polskiej szkole podstawowej w Żukowie Górnym, kontynuował w polskiej podstawówce a potem w Polskim Gimnazjum w Czeskim Cieszynie.

  Rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym św. Cyryla i Metodego w Litomierzycach, w 1993 roku otrzymał w Ołomuńcu święcenia kapłańskie. W Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1998 roku został doktorem po obronie pracy na temat „W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej”.

  W latach 1994-1996 pracował jako adiunkt w Katedrze Teologii Praktycznej Grekokatolickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. P.J. Šafárika w Preszowie (obecnie Uniwersytet Preszowski) na Słowacji. Od 1998 roku był eksternistycznym wykładowcą na kursie doktoranckim Cyrylo-Metodiańskiego Wydziału Teologicznego w Ołomuńcu, w latach 1999–2003 był pracownikiem naukowym tego Wydziału, od 2003 roku był adiunktem Katedry Teologii Liturgicznej, w latach 2002–2003 był też eksternistycznym wykładowcą uniwersytetu w Hradcu Králové.

  Jest autorem 4 monografii, ponad 80 artykułów naukowych, ponad 30 recenzji, podręcznika metodyki pisania prac kwalifikacyjnych, polsko-czeskiego słownika przekładowego terminologii teologicznej, 5 skryptów elektronicznych do studiów na odległość, 5 tomów tłumaczeń tekstów teologicznych i in.

  Do sfery jego zainteresowań badawczych i pedagogicznych należały m.in. teologia ekumeniczna z ukierunkowaniem na chrześcijaństwo wschodnie, problematyka katolickich Kościołów wschodnich, liturgie wschodnie, specyfika tłumaczeń tekstów liturgicznych, teologiczne i historyczne uwarunkowania pracy charytatywno-społecznej w społeczeństwie multireligijnym i wielokulturowym.

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.