PIOTROWICE KOŁO KARWINY / We wtorek 17 września odbyło się spotkanie Klubu Propozycji, który działa przy Miejscowym Kole Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Piotrowicach koło Karwiny. Tematem spotkania była nasza śląska rzeka Olza, a jego gościem pan Władysław Kristen.

Prelegent opowiadał uczestnikom imprezy o wyprawach rowerowych z Lasku Miejskiego w Jabłonkowie, wzdłuż rzeki w kierunku Bukowca i Istebnej, aż pod samą Gańczorkę, skąd wypływa źródełko Olzy. Na rowerze nie można dojechać aż pod samo źródełko, część trasy trzeba przejść na piechotę po od niedawna oznakowanej ścieżce.

Kristen opowiedział historię odkrycia źródełka i jego zagospodarowania. Podkreślił, że samo źródełko i jego najbliższa  okolica wypiękniały. Każdorazowo, po przybyciu na miejsce, uczestnicy wycieczki śpiewają nasz hymn zaolziański „Płyniesz Olzo” autorstwa Jana Kubisza.

Władysław Kristen pochodzi z Karwiny-Solcy, mieszka w Czeskim Cieszynie. Pracował w górnictwie, dziś jest emerytem. Społecznie angażuje się na kilku frontach. Jest prezesem Miejscowego Koła PZKO w Czeskim Cieszynie-Mostach, organizatorem rajdów kolarskich czy pieszych do źródła Olzy, kierownikiem Klubu Propozycji w Czeskim Cieszynie, uczestniczy w jubileuszach i akcjach wspomnieniowych, śpiewa w chórach. Pod jego opieką działa Harcerski Krąg Seniora w Republice Czeskiej.

Kristen dał się również poznać jako wspaniały recytator wierszy Adama Mickiewicza. Podczas spotkania zaprezentował „Pana Twardowskiego”.

Członkowie Klubu Propozycji przyjęli wniosek wykładowcy, aby zorganizować wycieczkę autokarową piotrowickich PZKO-wców do źródeł Olzy. Wycieczka i jej termin będą uzgodnione na zebraniu zarządu Koła. 

Dyskutowano również na tematy luźno związane z Olzą. Zwrócono uwagę, że w ilustrowanym albumie „Od pramene – Olza – po ujście” (2001 r.), którego wydawcą był Bronisław Ondraszek z Wędryni, zabrakło opisu Piotrowic koło Karwiny, jako gminy nadolziańskiej – Olza jest rzeką graniczną między Piotrowicami koło Karwiny i Dziećmorowicami.

Z drugiej strony natomiast w prasie pojawiają się niedawno błędne informacje, jakoby powstańcy śląscy w 1919 roku podczas wymarszu, przekraczali Olzę, w rzeczywistości na trasie walk była nie Olza, a jej prawy dopływ – Piotrówka.

Tadeusz Toman

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.