BUKOWIEC / Tegoroczny odpust w Bukowcu miał szczególnie odświętny charakter. Przed osiemdziesięcioma laty odbyła się bowiem uroczystość poświęcenia kościoła.

Rzymskokatolicki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny stoi na małym wzniesieniu nad drogą. Tuż obok znajduje się Dom PZKO, siedziba Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, otwarty 11 czerwca 1978 roku. Kawałek dalej po drugiej stronie drogi mieści się Polska Szkoła Podstawowa. Jej nowy budynek otwarty został w 1992 roku, ale początki szkolnictwa sięgają 1792 roku.

Dom PZKO i kościół Wniebowzięcia NMP w Bukowcu stoją obok siebie

Komitet budowy kościoła w Bukowcu powstał, jak czytamy w annałach, w 1920 roku. Świątynia wybudowana została z darów mieszkańców. 15 sierpnia 1938 roku poświęcony został kamień węgielny pod budowę. Na czele komitetu budowy stał wtedy kierownik polskiej szkoły Henryk Doffek. Kościół poświęcony został 18 czerwca 1939 roku. Za kościołem powstał cmentarz.

Bukowiecka świątynia zbudowana została w 1939 roku

W nowym tysiącleciu świątynia przeszła kilka remontów. Najpierw poszerzono zakrystię i chór, wymienione zostały drzwi, okna, instalacja elektryczna, przy głównym ołtarzu ustawiono nowe rzeźby, powstała nowa podłoga. W 2013 roku biskup Franciszek Wacław Lobkowicz poświęcił nowy stół ofiarny, w 2017 roku przeprowadzono renowację ołtarza głównego i bocznego oraz znajdujących się w kościele rzeźb.

Bukowiec należy do parafii Jabłonków

Bukowiec należy do parafii jabłonkowskiej, bukowiecka świątynia jest jednym z jej kościołów filialnych. Na trzech mszach św., z tego dwóch w języku polskim, zebrali się w niedzielę 18 sierpnia wierni z Bukowca, ale i okolicy, by świętować uroczystość odpustową w swym kościele Wniebowzięcia NMP. Do uroczystości tego Maryjnego święta nawiązywały też homilie.

Msze św. odprawili ks. Alfréd Volný oraz po polsku ks. Roman Czudek. Ks. Alfréd Volný, do niedawna dyrektor Konwiktu Teologicznego w Ołomuńcu, jest nowym proboszczem jabłonkowskim. Warto przypomnieć, że po święceniach kapłańskich w 1999 roku przez trzy lata pracował już w parafii Jabłonków.

Polskie msze św. odprawił ks. Roman Czudek, koncelebransem był ks. Alfréd Volný

Ks. Roman Czudek, rodak z regionu jabłonkowskiego, był pełnomocnikiem stowarzyszenia, które w 2013 roku wydało książkę do nabożeństwa „Chwalmy Pana”. Obecnie jest rektorem Pontificio Collegio Nepomuceno, czeskiego kolegium w Rzymie. Podczas mszy św. w Bukowcu pokazał afisz, wyszperany, jak stwierdził, przez ks. Adama Ruckiego, zapraszający na uroczystość w 1939 roku. Jak przebiegała?

Rankiem wyruszyła do Bukowca procesja z kościoła parafialnego w Jabłonkowie. Po dojściu na miejsce poświęcony został nowy kościół, obecni wysłuchali kazania okolicznościowego, po czym odprawiona została msza św. W południe była przerwa obiadowa, na obiad można się było wcześniej zgłosić. Po południu modlono się jeszcze na nieszporach, a po nich komitet budowy zaprosił na zabawę ludową.

Na wzniesienie prowadzą nowe schody i chodniki

Tegorocznym obchodom rocznicowym towarzyszyło poświęcenie miejsca obok kościoła i Domu PZKO. Aktu tego dokonał ks. Alfréd Volný. Na zboczu powstały nowe schody, chodniki, pod nim parking, które służyć będą miejscowym i przyjezdnym.

CR

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test