KARWINA / Pogórniczą krainą Karwińskiego określony został obszar między Hawierzowem, Karwiną i Orłową zdewastowany w ubiegłych dziesięcioleciach przez rabunkową gospodarkę węglową. Powstała koncepcja, która ma ożywić ten teren.

  Oświadczenie w tej sprawie podpisało w środę 17 lipca czterdzieści podmiotów, przedstawiciele gmin ze zdewastowanego obszaru, właściciele gruntów, dyrektorzy firm i zakładów. Swoją akceptację dla proponowanej wizji i opracowanej już koncepcji rekultywacji zniszczonego przez wydobycie węgla regionu i współpracę w jego dalszym rozwoju i wykorzystaniu potencjału wyrazili na spotkaniu na terenie od dawna nieczynnej Kopalni Gabriela w Karwinie.

  Złożone podpisy zakończyły zerowy etap tzw. koncepcji rozwoju pogórniczej krainy Karwińskiego do 2030 roku, w skrócie POHO2030, nad którą od ponad roku pracował wraz ze specjalistami zespół spółki województwa morawsko-śląskiego Moravskoslezské Investice a Development, a.s. Kolejny etap to stworzenie platformy do koordynacji, planu strategicznego i realizacji projektów pilotażowych.

  Wyznaczony obszar, o którym mowa, ma wielkość 60 km2. Nadal znajdują się tam czynne kopalnie, które jednak będą po kolei zamykane. Za centrum uznano teren byłej karwińskiej Kopalni Barbara. Pierwszym zadaniem według koncepcji będzie połączenie różnych miejsc regionu poprzez wybudowanie ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych.

  Tagi: , , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test