Informacje dla Polaków w Czechach!

CZESKI CIESZYN / Ukazał się piąty tom „Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej” pod redakcją profesorów Uniwersytetu Opolskiego Zenona Jasińskiego i Bogdana Cimały. Promocja publikacji odbyła się w środę 13 lutego w Klubie PZKO w Czeskim Cieszynie.

Zorganizowana została wspólnie przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy i Kongres Polaków. Program rozpoczęto od prezentacji filmu dziennikarki Otylii Toboły i kamerzysty Jiřego Brzóski „Stara fotografia”, nagrodzonego w Polsce.

Jak powiedział prowadzący spotkanie wiceprezes Kongresu Polaków Józef Szymeczek, film nawiązuje do wydarzeń sprzed stu lat, kiedy odradzała się polska państwowość. Podczas wiecu w Cieszynie powstała wspólna fotografia, po stu latach powtórzono to samo ujęcie. To był impuls do rozwinięcia tematu w filmie dokumentalnym.

Na promocji „Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej” obecni byli jego redaktorzy, toteż po filmie Józef Szymeczek poprosił profesora Jasińskiego, by przedstawił, jak wygląda aktywna kultura zaolziańska na podstawie jego badań naukowych. Zenon Jasiński przyznał, że obejrzany film jest pewnym wprowadzeniem w temat. Zaolzie uważa za fenomen kulturowy.

Mówił o zadaniach, jakimi z jednej strony był program rozwoju dziedzictwa narodowego, z drugiej wprowadzenie diaspory polskiej do świadomości Polaków. Przypomniał swoje początki badawcze, pierwsze wizyty na Zaolziu, nazwiska osób, które wspierały jego wysiłki i były dla niego inspiracją. – Temat znalazł szybko poparcie w kręgach badawczych – stwierdził. Rezultaty badań mogły ukazać się drukiem dopiero w 1990 roku, kiedy wydany został jego „Mały leksykon nadolziański”.

Ogrom pracy przedstawia obecny „Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej”. Zawartość wszystkich pięciu tomów, które wyszły do tej pory, znalazła się na płycie cd. Otrzymały ją w prezencie osoby obecne na promocji. Natomiast publikacja książkowa w postaci piątego tomu „Leksykonu” ukazała się w nakładzie zaledwie 200 egzemplarzy, z których połowa przeznaczona została dla zaolziańskich organizacji i szkół. Jest kontynuacją tomów poprzednich, zawiera m.in. prezentację środowiska lekarskiego, sylwetki reżyserów na Słowacji, ale pokazuje też np. życie religijne, które miało duży wpływ na zachowanie tożsamości narodowej.

Bogdan Cimała mówił o płycie cd, która zawiera 2354 strony z pięciu tomów publikacji, z czego 2211 stron to tylko hasła, których jest w sumie 1132. Jedno hasło zajmuje przeciętnie półtorej strony, chociaż są i krótsze, ale też kilkustronicowe. – Najwięcej jest biogramów, bo „Leksykon” poświęcony jest ludziom i ich działaniu – wyjaśnił prof. Cimała. Wymienił kolejno, że 700 haseł to biogramy, 322 hasła rzeczowe, są hasła mówiące o czasopismach, miejscowościach, książkach, jest też 27 haseł przeglądowych. Opracowało je łącznie 105 autorów, 27 z nich już zmarło.

Profesor Jasiński podziękował za współpracę, darmową, wszystkim, dzięki którym powstał „Leksykon”, bo były to wszystko działania społeczne. Praca nad „Leksykonem” nie jest jeszcze ukończona, redaktorzy, chociaż już są emerytami, myślą o kolejnych tomach lub chociaż suplemencie. Podczas promocji mówili też o taśmach, kasetach i innych nagraniach występów różnych zaolziańskich zespołów tanecznych, śpiewaczych, teatralnych, które warto zdigitalizować i zgromadzić w jednym miejscu, by zachować je dla następnych pokoleń.

CR

Tagi: , , ,

Komentarze


Czytaj również


Zbrodnia katyńska. Ludobójczy rozkaz i lata zakłamania
wrzesień182021

Zbrodnia katyńska. Ludobójczy rozkaz i lata zakłamania

Trówła pełna skarbów otwarta
wrzesień182021

Trówła pełna skarbów otwarta

Pielgrzymi wyruszyli w drogę
wrzesień182021

Pielgrzymi wyruszyli w drogę

Uczniowie PSP w Suchej Górnej posprzątali swoją gminę
wrzesień172021

Uczniowie PSP w Suchej Górnej posprzątali swoją gminę

Tematem wczorajszej prelekcji w ramach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego była historia i kultura cieszyńskich Żydów
wrzesień172021

Tematem wczorajszej prelekcji w ramach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego była historia i kultura cieszyńskich Żydów

Wybrano nowe kierownictwo Macierzy Szkolnej w RC
wrzesień172021

Wybrano nowe kierownictwo Macierzy Szkolnej w RC

Wycieczka urodzinowa Adolfa Pawlasa
wrzesień172021

Wycieczka urodzinowa Adolfa Pawlasa

Bez pana i plebana. 111 gawęd z ludowej historii Śląska
wrzesień172021

Bez pana i plebana. 111 gawęd z ludowej historii Śląska

REKLAMA
REKLAMA reklaama

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Website Security Test