Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

STONAWA / Setne urodziny obchodziłby w niedzielę 18 marca nauczyciel, folklorysta i społecznik Józef Ondrusz, autor wielu artykułów i publikacji, długoletni współpracownik „Zwrotu”. Wspominano go podczas uroczystego nabożeństwa w kościele ewangelickim w Stonawie, po czym złożono kwiaty na jego grobie na pobliskim cmentarzu.

Przybyłych do kościoła, wśród nich wójta Stonawy Andrzeja Febera, prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Helenę Legowicz, reperezentujących krewnych Ondrusza Władysława i Jana Badurów, przedstawicieli stonawskiego i innych, także bardziej odległych Kół PZKO, Macierzy Szkolnej, Harcerskiego Kręgu Seniora Zaolzie, przywitał pastor stonawski Władysław Volný, który również przypomniał życiorys Józefa Ondrusza i poprowadził nabożeństwo. Kazanie wygłosił ks. Roman Dorda.

Uroczystość upiększyły śpiewem chór mieszany Lira, działający w Miejscowym Kole PZKO w Karwinie-Darkowie pod batutą dyrygentki Beaty Pilśniak-Hojki, oraz chór mieszany Stonawa z Miejscowego Koła PZKO w Stonawie pod batutą Marty Orszulik. Wiersze o tematyce religijnej autorstwa Józefa Ondrusza przeczytali Dawid Zimniok oraz Justyna i Natalia Żaganówny. Na koniec zabrzmiały zaśpiewane przez obydwa chóry pieśni „Płyniesz Olzo” i „Ojcowski dom”.

Uroczystości towarzyszyła promocja nowego wydania książki Józefa Ondrusza „Cudowny chleb i inne godki śląskie”, podań, baśni i opowieści cieszyńskich z ilustracjami dzieci z Polskiego Przedszkola w Karwinie-Frysztacie. Książkę można było nabyć na miejscu. Podawany był też jako zakąska prawdziwy chleb ze smalcem.

Z kościoła uczestnicy nabożeństwa udali się na pobliski cmentarz, gdzie pochowany jest Józef Ondrusz. Kwiaty na jego grobie złożyli przedstawiciele gminy, organizacji i stowarzyszeń oraz osoby prywatne.

CR

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test