REGION / Przypominamy, że jest do kupienia nowa książka o Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym, która została napisana z okazji ubiegłorocznego jubileuszu Związku.

Publikacja „PZKO – 70 lat na straży dziedzictwa kulturowego Polaków w RC” jest do nabycia za 150 koron w Biurze ZG PZKO w Czeskim Cieszynie, w Księgarni u Wirthów również w Czeskim Cieszynie, w księgarni w Trzyńcu (przy rynku TGM) oraz w Bibliotece Regionalnej w Karwinie. 

Natomiast na najbliższym zebraniu Konwentów Prezesów każdy z obecnych prezesów otrzyma dla swojego Miejscowego Koła jeden darmowy egzemplarz publikacji.

Publikacja została wydana dzięki wsparciu finansowemu województwa morawskośląskiego. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

ikz

Tagi: , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.