REGION / Już niedługo powstaną nowe ścieżki rowerowe, które jeszcze ściślej połączą Zaolzie ze Śląskiem po polskiej stronie. Projekt pod nazwą „Żelazny szlak rowerowy”, którego część poprowadzi po dawnych nasypach kolejowych, obejmuje miasto Jastrzębie-Zdrój, gminy Zebrzydowice i Godów oraz miasto Karwinę i gminę Piotrowice koło Karwiny.

Szlak rowerowy utworzy pętlę, która prowadzić będzie częściowo po byłej trasie pociągów z Godowa do Jastrzębia-Zdroju, Zebrzydowic i Piotrowic koło Karwiny, a następnie przez Karwinę z powrotem do Piotrowic.

Ścieżki rowerowe nawiązywać będą do już istniejących na terenie miasta Karwiny, zostaną dokładnie oznaczone. Gmina Piotrowice koło Karwiny wybuduje nową ścieżkę od linii kolejowej w Zawadzie do granicy z Karwiną.

Wielką atrakcją turystyczną o charakterze edukacyjnym będzie trasa w Polsce po starych nasypach kolejowych, która obejmować będzie również zabytkowy dworzec, wiadukt i inne elementy infrastruktury kolejowej pozostałe na dawnym szlaku pociągów.

Powstaną punkty do gier dydaktycznych, odbędzie się wspólny rajd kolarski i konkurs. Projekt dofinansowany zostanie ze środków Programu Interreg V-A Czeska Republika – Polska.

Na zdjęciu: Istniejący już polsko-czeski szlak rowerowy Racibórz – Krzyżanowice – Kocobędz, który prowadzi wzdłuż rzeki Odry i Olzy.

Tagi: , , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.