CZESKI CIESZYN / We wtorek na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Macierzy Szkolnej w RC w siedzibie Kongresu Polaków wybrano nowe władze Macierzy.

   Podczas obrad delegaci wybrali nowego prezesa Tadeusza Smugałę oraz nowy zarząd. Wiceprezesami jedenastoosobowego zarządu zostali Zbyszek Bocek oraz Marek Bystroń.

  Przed rozpoczęciem obrad wystąpiła laureatka ubiegłorocznego Konkrsu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza Kresy, uczennica Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego Katarzyna Stonawska.

  Podczas zebrania mówiono np. o ścisłej współpracy Zarządu Głównego Macierzy z poszczególnymi Kołami Macierzy Szkolnej przy realizacji zadań statutowych. Jesienią zaplanowano np. wspólne spotkanie sprawozdawcze z przedstawicielami poszczególnych Kół.

  Rozmawiano też o możliwościach pomocy przy pozyskiwaniu środków finansowych na imprezy organizowane zarówno przez Zarząd Główny jak i poszczególne Koła,: takie jak np. Festiwal Piosenki Dziecięcej, Igrzyska Lekkoatletyczne, Przegląd Recytacji Dzieci Przedszkolnych czy Zjazd Gwiaździsty.

  O możliwościach korzystania ze środków Funduszu Rozwoju Zaolzia mówił Józef Szymeczek oraz Marek Bystroń z hawierzowskiego Koła Macierzy, któremu na ten rok udało się pozyskać wsparcie z FRZ na wycieczkę przedszkolaków oraz na Festiwal Piosenki Dziecięcej.

  Poruszano też temat przedwojennych majątków Macierzy Szkolnej w RC. Rozmawiano np. o budynku na Bagińcu. Zarząd nowej kadencji planuje rozwiązać ciągnącą się kwestię byłej macierzańskiej szkoły. W tym celu stworzono specjalną sekcję „Baginiec 2020”.

  Uwagę póświęcono również stronom internetowym organizacji. Zdaniem Milana Macury, prezesa Koła Macierzy przy Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego strony internetowe są w żałosnym stanie. Delegaci uchwalili wniosek na ich modernizację. Zastanawiano się również nad zmianą logo Macierzy Szkolnej.

  Były prezes organizacji Andrzej Russ podał sprawozdanie za ubiegła trzyletnią kadencję. Organizacja jest od stycznia 2016 r. „zapsaným spolkem”. – Na tej podstawie nasze Koła mogą się ubiegać o osobowość prawną – mówił Andrzej Russ i dodał, że w chwili obecnej osiem kół ten status posiada.

  Uchwalono też budżet na bieżący rok oraz program działalności na lata 2017-2020.

  Oprócz tego dyskutowano o współpracy z organizacjami polskimi, takimi jak Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” czy Macierz Ziemi Cieszyńskiej ale też organizacjami polskimi w RC – Towarzystwem Nauczycieli Polskich, Polskim Centrum Pedagogicznym czy Harcerstwem Polskim.

  Prezes honorowy Macierzy Szkolnej Jan Branny podkreślał konieczność podtrzymywania łączności z organizacjami polonijnymi, takimi jak: Europejska Unia Wspólnot Polonijnych czy Kongres Oświaty Polonijnej.

  AS

  Tagi: ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.