DĄBROWA GÓRNICZA / Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej  Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej Jan Ryłko podpisali we wtorek 6 grudnia w Sali Senatu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej umowę o współpracy w ramach projektu „Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych”.

Projekt dofinansowany jest z programu Erasmus+ Edukacja dorosłych. – Celem projektu jest stworzenie platformy e-learningowej, czyli nauczanie za pośrednictwem komputera – wyjaśnił prezes Jan Ryłko. – Obejmować będzie naukę języka polskiego na odpowiednim poziomie oraz naukę technologii informatycznych. Trzecim tematem ma być przedsiębiorczość.

Realizowany będzie przez dwa najbliższe lata w czterech krajach. Partnerem wiodącym jest Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, pozostali partnerzy to PZKO oraz organizacje polskie na Litwie i Łotwie. – Mam nadzieję, że to będzie wydźwięk współpracy tych krajów, robienie czegoś dobrego dla osób, które są poza granicami, ale tylko formalnie, bo ta współpraca jest bez żadnych granic – mówiła o projekcie pani rektor.

– Cały projekt może się składać z modułów, liczymy, że w przyszłości będą dołączane również inne moduły, w zależności od zapotrzebowania uczących się. Jesteśmy otwarci na propozycje. Bardziej konkretnie na ten temat będzie można mówić dopiero wtedy, kiedy uda nam się stworzyć platformę, do której będzie miał dostęp każdy, kto będzie chciał z niej skorzystać – stwierdził Jan Ryłko.

Zdaniem prezesa platforma będzie narzędziem, które może pomóc nauczycielom w polskich szkołach w doskonaleniu swojej polszczyzny. Temat technologii informatycznych może zainteresować również seniorów, którym ułatwi komunikację z komputerem, pomoże w korzystaniu z aplikacji mobilnych. Materiały dotyczące przedsiębiorczości pozwolą zapoznać się bliżej z terminami z dziedziny gospodarki, ekonomii, bankowości itp.

– Do współpracy przy realizacji projektu zaprosimy także inne organizacje polskie na Zaolziu. Miejmy nadzieję, że projekt ułatwi ludziom życie. Platforma e-learningowa przyczyni się do lepszego poznania rzeczywistości, w której cały czas żyjemy i która się niesamowicie szybko rozwija. Projekt wpisuje się fantastycznie w naszą działalność pezetkaowską – podsumował prezes.

Prezesowi Ryłce podczas podpisywania umowy w Dąbrowie Górniczej towarzyszyli Magdalena Ćmiel, koordynator lokalny projektu z ramienia PZKO, oraz Leszek Richter, menadżer projektów ZG PZKO. Polską stronę reprezentowali oprócz rektor WSB Zdzisławy Dacko-Pikiewicz prorektor Marek Walancik, Joanna Kurowska-Pysz, Danuta Morańska, Paweł Urgacz, Krzysztof Orzechowski oraz Romualda Rojowska, koordynator merytoryczny projektu, i Małgorzata Małecka-Tomala, koordynator finansowy.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej kształci specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Jest uczelnią akademicką, niepubliczną, działa na zasadzie instytucji non-profit. Poza pracą dydaktyczną realizuje badania naukowe i prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu. Posiada Wydziały Zamiejscowe w Cieszynie, Żywcu, Krakowie, Olkuszu oraz Centrum Studiów Podyplomowych w Częstochowie.

– Funkcjonujemy na rynku szkolnictwa wyższego dwudziesty pierwszy rok. Prowadzimy kształcenie na piętnastu kierunkach studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich, ale również posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk ekonomicznych z zarządzania, więc ten obszar managementu, logistyki, zarządzania inżynierii produkcji, bezpieczeństwa i higieny pracy jest takim kluczowym obszarem naszego funkcjonowania, oczywiście też informatyka. Jesteśmy też na etapie procedowania kolejnych uprawnień habilitacyjnych – przedstawiła uczelnię podczas spotkania z przedstawicielami PZKO prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, która jest jej rektorem od 2008 roku.

Mówiła też o aktywnym obszarze kształcenia ustawicznego. Chodzi nie tylko o studia podyplomowe, ale też dziesięć uniwersytetów trzeciego wieku oraz szesnaście uniwersytetów dziecięcych. Kiedy przed jedenastu laty WSB razem z prezydentem Dąbrowy Górniczej powołała do życia pierwszy uniwersytet dziecięcy, był on dopiero drugim w Polsce. – Pokazujemy poprzez tę inicjatywę, że nauka nie jest nudna, że jest ciekawa, ale że też ma przełożenie na życie. Jak człowiek rozumie wiele spraw, to jest mu łatwiej. Projekt jest skierowany do wszystkich rodzin – podkreśliła pani rektor.

Prezes ZG PZKO Jan Ryłko przedstawił bliżej organizację, której przewodniczy. Zaprezentował wydawnictwa, przede wszystkim miesięcznik „Zwrot”, jego portal i inicjatywy „Piszmy razem”czy konkursy literackie, oraz „Kalendarz Śląski”, mówił o działalności osiemdziesięciu Miejscowych Kół, zespołach artystycznych i najważniejszych przedsięwzięciach.

Robocza część spotkania w Dąbrowie Górniczej obejmowała omówienie założeń merytorycznych projektu. Ustalano konkretne sprawy związane z zarządzaniem projektem i jego wdrażaniem, mówiono o zespołach i spotkaniach projektowych, o tworzeniu platformy e-learningowej, opracowaniu kursów e-learningowych na tematy: podstawy języka polskiego, przedsiębiorczość oraz kompetencje informatyczne, o wypracowaniu metodyki kształcenia osób dorosłych, opracowaniu e-podręczników, w końcu o upowszechnianiu rezultatów projektu.

Po Wyższej Szkole Biznesu oprowadził gości z PZKO prof.Marek Walancik, prorektor ds. nauki i kierownik Katedry Pedagogiki na Wydziale Nauk Stosowanych. Zaolzianie obejrzeli m.in. sale wykładowe, wśród nich Audytorium Maximum, ale też Klub Studencki. W nowoczesnej Bibliotece Akademickiej im. prof. Jerzego Altkorna, którą zdobi rzeźba Edukatora, zapoznali się z automatami do wypożyczania i zwrotu książek. Dłużej zatrzymali się przy półkach z licznymi wydawnictwami uczelnianymi.

Warto przypomnieć, że Polski Związek Kulturalno-Oświatowy współpracował już w przeszłości z Wyższą Szkołą Biznesu, chodziło jednak o Wydział Zamiejscowy w Cieszynie. W Dąbrowie Górniczej gościli przedstawiciele ZG PZKO po raz pierwszy.

CR

Tagi: , , , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.