REGION / CIERLICKO-KOŚCIELEC / Dzięki zbiórce pieniędzy i zniczy na groby Polaków na Ukrainie organizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oddział w Katowicach trafiło do obwodu lwowskiego 12 tys. zniczy. Zapalono je na polskich grobach w Samborze, Łanowicach, Drohobyczu, Stryju, Lwowie, Żytomierzu i Chmielnickim.

Z zebranych pieniędzy zakupiono również wiązanki patriotyczne, które złożono w miejscach polskiej pamięci. Po raz pierwszy po wojnie zorganizowano akcję Podaruj Znicz na Kresy na cmentarzu Janowskim we Lwowie. – Dzięki wsparciu sponsorów oraz darczyńców zapłonęły tysiące zniczy podkreślając naszą tożsamość narodową oraz nasz związek z Kresami – mówił Tadeusz Smugała.

– Dzięki inicjatywie MK PZKO Cierlicko-Kościelec z Zaolzia przekazano do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach 4060 koron, 10 złotych i 50 sztuk zniczy. Z tego na konto Koła wpłynęły dary pieniężne od 4 osób,  4 Miejscowych Kół PZKO i Macierzy Szkolnej w RC. Ponadto nasza koordynatorka projektu z DPŻiW Ania Folwarczny w kweście przy kościele na Kościelcu uzbierała od parafian 1260 koron. W imieniu organizatorów zbiórki dziękujemy wszystkim darczyńcom z ZAOLZIA  za pomoc  i liczymy na wsparcie znowu za rok – mówił Tadeusz Smugała.

janowski19_g

Zdjęcia Kurier Galicyjski

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test