REGION / Górnośląski oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska rozpoczął dziesiątą edycję akcji Podaruj znicz na Kresy. Społecznicy przez miesiąc zbierają znicze, które 1 listopada zostaną zapalone na zapomnianych polskich grobach na Kresach Wschodnich w rejonie Drohobycza, Borysławia, Stryja, Truskawca, polskich wsi Łanowice i Biskowice, a także we Lwowie oraz innych nekropoliach, np. w tym roku po raz pierwszy także w Żytomierzu.

– Zwracamy się do czytelników i nie tylko, z prośbą o wsparcie inicjatywy Wspólnoty Polskiej w Katowicach, mającej za zadanie zebrać znicze lub środki finansowe na zakup zniczy – mówią realizatorzy przedsięwzięcia. Znicze przewiezione zostaną  na Ukrainę i przy udziale organizacji polonijnych w obwodzie lwowskim zapalone zostaną  na opuszczonych grobach Polaków. – W ubiegłym roku dzięki inicjatywie MK PZKO Cierlicko-Kościelec do Wspólnoty przekazaliśmy  60 zniczy i 1300 koron na zakup kolejnych – mówi prezes MK PZKO Tadeusz Smugała.

Tak samo i w tym roku organizatorzy proszą darczyńców o  wysłanie kwoty pieniężnej na konto: 230104622/0300  MK PZKO Cierlicko Kościelec z dopiskiem „znicze” do 14 października.

Zbiórki od lat prowadzi wiele podmiotów z Górnego Śląska i Opolszczyzny m.in. szkoły, przedszkola, uczelnie, placówki oświatowe i kulturalne, a także władze samorządowe, przedsiębiorcy, społecznicy, wolontariusze i osoby prywatne. Do tej pory udało się zebrać łącznie ponad 36 tys. zniczy. W ubiegłym roku zebrano około 7 tys. O wyniku tegorocznej inicjatywy poinformujemy na naszym portalu.

Tagi: , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.