KARWINA / Wzruszającym akcentem od razu na wstępie Święta Pieśni, zorganizowanego w niedzielę 24 kwietnia przez darkowski chór Lira we frysztackim Domu PZKO, była pieśń „Ojcowski dom”. Odśpiewana została mocnymi głosami wspólnie przez wszystkie uczestniczące w koncercie zespoły chóralne, działające w Miejscowych Kołach Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie i Stonawie.

  – Myśl o dzisiejszym naszym wspólnym spotkaniu kiełkowała w głowach śpiewaków Liry już od dłuższego czasu – stwierdził Tadeusz Konieczny, prezes Liry, pomysłodawca i główny organizator koncertu. – W czasie spotkań towarzyskich na różnych jubileuszach, przeglądając kroniki, wracaliśmy wspomnieniami do czasów świetności Liry, kiedy to na praktykablach stało przeszło stu dwudziestu młodych, silnych, pełnych wigoru śpiewaków.

  – By móc nawiązać do minionego okresu, na chwilę przenieść się w lata młodości, nawiązać nowe znajomości, porozmawiać o sukcesach i problemach nas, śpiewaków, zaproponowaliśmy, by nasze chóry po sąsiedzku spotkały się i każdy osobno, ale i razem zaśpiewały pieśni z Karwiny, Zaolzia – wyjaśnił.

  Pieśń „Ojcowski dom” wykonały chóry pod batutą Otokara Winklera, po czym pałeczkę dyrygencką przejął Andrzej Szyja i zespoły wspólnie zaśpiewały jeszcze piosenkę „Nie ma to jak górnikowi”. Następnie rozpoczęły się samodzielne prezentacje chórów, przed każdą z nich słuchaczom przybliżono historię danego zespołu chóralnego.

  Rozpoczął chór mieszany Lira Miejscowego Koła PZKO w Karwinie-Darkowie, którego dyrygentka Beata Pilśniak-Hojka obchodzi właśnie jubileusz dwudziestolecia pracy z Lirą. Chór zaśpiewał pięć pieśni, akompaniowała Ewa Dziadziowa.

  Chór żeński Kalina MK PZKO w Karwinie-Frysztacie, którego prezesem jest Janina Przybyła, pod batutą Otokara Winklera wykonał cztery pieśni. Akompaniatorką była Wanda Miech.

  Następnym zespołem, który przedstawił się publiczności, był chór mieszany Dźwięk MK PZKO w Karwinie-Raju, którego dyrygentem jest Tomasz Piwko, a prezesem Antoni Tomanek. W wykonaniu Dźwięku zabrzmiało pięć pieśni.

  Kolejno wystąpił chór męski Hejnał-Echo, działający również w MK PZKO w Karwinie-Frysztacie. Prezesem zespołu jest Janusz Raszyk. Panowie zaśpiewali pod kierownictwem Andrzeja Szyi i Wiesława Farany. Akompaniowała ponownie Wanda Miech.

  Jako ostatni zaprezentował próbkę swych umiejętności chór mieszany Stonawa, pracujący pod okiem prezesa Bolesława Kocha w MK PZKO w pobliskiej Stonawie. Zespół wykonał cztery pieśni pod batutą Marty Orszulik i przy akompaniamencie Haliny Pribuli.

  Razem z Lirą zaśpiewał chór Stonawa ostatnią pieśń, zespoły wybierają się bowiem niedługo do Pragi, gdzie koncertować będą na zaproszenie Klubu Polskiego dla praskiej Polonii. Dyrygowała Beata Pilśniak-Hojka.

  Wszystkie zespoły zaśpiewały jeszcze na zakończenie wspólnie dwie pieśni: „Walczyk karwiński” pod batutą Marty Orszulik i „Hej tam w dolinie” pod batutą Tomasza Piwki.

  Każdy z występujących zespołów odebrał dyplom, wszyscy uczestnicy koncertu otrzymali pamiątkowe plakietki. Tadeusz Konieczny wyraził nadzieję, że odtąd chóry ściślej będą ze sobą współpracować i częściej spotykać się przy pieśni.

  Przekazał też informację, że już teraz chór Stonawa zaprasza do stonawskiego Domu PZKO na Święto Pieśni 2017. Dla zespołu organizatora koncertu ufundowany został puchar przechodni. Święto Pieśni zakończyło spotkanie towarzyskie przy kawie i smacznych domowych wypiekach.

  Dla tych, którzy nie mogli przybyć na niedzielny koncert, mamy dobrą wiadomość. Występujące podczas Święta Pieśni zespoły chóralne zaśpiewają ponownie wspólnie w Parku Zdrojowym w Karwinie-Darkowie w ostatnią majową niedzielę na zakończenie Międzynarodowych Dni Folkloru XXI Maja nad Olzą.

  CR

  Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.