Trojok Śląski – co to jest? Kto uczestniczył w Trojoku, ten wie, lecz takich z nas jest niewielu, a szkoda, bo warto przybliżyć ideę tej imprezy. Krótko mówiąc, od zawsze śpiew chóralny był jednym z filarów podtrzymującym polskość wśród mieszkańców całego Śląska.

Chcąc zamanifestować przywiązanie do kultury swoich przodków, chórzyści spotykali się, by razem pokazać swoją pozycję w społeczeństwie i poprzez pieśni przekazywać tradycje dziadów nowym pokoleniom. Tak jest do dzisiaj. Trojok jest kontynuatorem tych spotkań w nowej formule od roku 1993.

Trojok – przegląd z długą tradycją

Jak czytamy w Śpiewaku Śląskim: „Pierwszym gospodarzem Trojoka Śląskiego w 1993 roku były Katowice. Już w następnym roku Trojok powędrował do Czeskiego Cieszyna. Zgromadził 50 chórów – 30 z polskiego Śląska, 16 tworzyło reprezentację środowiska skupionego w Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym w Republice Czeskiej, 4 zespoły występowały w barwach Unii Chórów Czeskich.”

W tym roku chóry ponownie spotkały się. Tym razem 25.09.2022 w Katowicach w amfiteatrze na Zadolu. Czym różnił się tegoroczny Trojok od tych ze schyłku XX wieku? Na spotkaniu chórów (jak również słuchaczy) Zaolzie reprezentowała tylko darkowska Lira a przecież zaproszone były wszystkie chóry z Zaolzia.

Okazja do nawiązania kontaktów

Czy był to wyjazd owocny? Jak najbardziej! Lira została przedstawiona nie tylko wszystkim uczestnikom, ale i wszystkim organizatorom i gościom włącznie z prezydentem miasta Katoąwice. Obecne było m.in. całe kierownictwo Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr (ŚZChiO), prezes Polskiego Związku  Chórów i Orkiestr oddziału Bielskiego.

Lira nawiązała kontakty z kierownictwem obecnych chórów i umówiła się na dwustronne spotkania. Na Darkowską Jesień, która odbędzie się 23 października, przyjedzie jeden z najznakomitszych chórów Śląski Chór Górniczy POLONIA HARMONIA z Piekar Śląskich a na Maj nad Olzą, który odbędzie się 14 maja 2023  Młodzieżowy Chór Rozrywkowy DAFNE oraz Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa SYMFONIX z Tarnowskich Gór. Mamy się więc na co cieszyć.

Odznaka Honorowa dla chóru Lira

Być może trochę nieskromnie, ale uczciwie muszę wspomnieć o tym, że mając na uwadze wkład pracy włożony przez wszystkich członków Liry w działalność śpiewaczą, zarząd ŚZChiO uhonorował nasz chór najwyższą Odznaką Honorową, Odznaką Złotą z Wieńcem Laurowym, zaś  prezydent miasta Katowice przekazał mi Międzynarodową Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki.

Prezentując się na Trojoku Lira otworzyła sobie drogę do występów na Górnym Śląsku, gdzie przyjmują nas niezwykle serdecznie i z otwartymi ramionami. Tam mamy zapewnione występy, czego częściowo brakuje nam u nas na Zaolziu. W tym roku gościliśmy już w Częstochowie, Katowicach a teraz cieszymy się na wyjazd do Woli Filipowskiej koło Krakowa.

Tadeusz Konieczny

Tagi: , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.