CZESKI CIESZYN / 1 października odbyły się w Czeskim Cieszynie uroczystości 20-lecia powstania Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego. W ramach Dnia Otwartych Drzwi zorganizowano okolicznościową wystawę dokumentującą działalność edukacyjną tej placówki. Nie zabrakło też programu artystycznego oraz tradycyjnych życzeń i gratulacji dla instytucji-jubilata, która na trwale wpisała się w pejzaż Zaolzia.

  Centrum od 1995 roku wspiera działalność edukacyjną 33 przedszkoli, 25 szkół podstawowych, Polskiego Gimnazjum im. Słowackiego oraz klas mieszanych w Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie. Wydaje miesięczniki „Ogniwo” i „Jutrzenkę” dla dzieci i młodzieży stanowiące pomoc metodyczną dla polskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich na Zaolziu, podręczniki własne a także pośredniczy w uzyskaniu pomocy naukowych z Polski

  – Złożyliśmy niedawno wniosek do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) na zamówienie podręczników, w tym do przedmiotów ścisłych – mówi dyrektor Centrum Marta Kmeť. Kierowana przez nią instytucja może się pochwalić też nowym elementarzem, który od tego roku szkolnego pomaga pierwszoklasistom w nauce czytania w języku ojczystym.

  Marta Kmeť wraca uwagę, że w porównaniu z systemami edukacji mniejszości polskich w innych krajach, polskie szkolnictwo w Republice Czeskiej ma bardzo dobre warunki zagwarantowane nie tylko literą ustawy ale i wieloletnią praktyką. Choć, przyznaje, przed paroma laty były zakusy zlikwidowania Centrum, tzn. połączenia go z dużą placówką z siedzibą w Pradze na zasadzie jednej z filii. Na szczęście do tego nie doszło.

  Wśród uczestników jubileuszu był m.in. Jaromír Krejčí, dyrektor Departamentu Systemu Edukacji Ministerstwa Szkolnictwa w RCz, konsul generalny Janusz Bilski, wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna Stanisław Folwarczny, prezes Macierzy Szkolnej Andrzej Russ, dyrektor polskiego gimnazjum Andrzej Bizoń, inicjator powstania „rodziny szkół średnich im. Juliusza Słowackiego” i długoletni konsultant ds. języka polskiego Andrzej Król z Chorzowa oraz last but not least pierwsza dyrektor Centrum Irena Kufa.

  (ÿ)

   

  Tagi: , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.