CZESKI CIESZYN / Nauczyciele polscy w Republice Czeskiej  świętowali we wtorek w czeskocieszyńskim Ośrodku Kultury „Strzelnica“. Powodów do obchodów było kilka. Celebrowali Dzień Nauczyciela przypadający na 28 marca – datę urodzin Jana Amosa Komeńskiego zwanego nauczycielem narodów, 25-lecie reaktywacji Towarzystwa Nauczycieli Polskich oraz 80-lecie założenia Klubu Nauczycieli Emerytów.

  Na początku Barbara Smugała, prezeska Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej przybliżyła działalność i historię tej organizacji. Poświęciła też kilka słów dzisiejszym nauczycielom.

  – Nie ulega wątpliwości, że nauczyciel jest w życiu ucznia jedną z osób mających największy wpływ na kształtowanie jego osobowości. To duża odpowiedzialność a zobowiązuje do szczególnie solidnej i ciężkiej pracy. Wymaga także ciągłego samodoskonalenia – mówiła.

  Jaki jest więc ten idealny nauczyciel?

  – Według opinii uczniów i rodziców powinien wykazywać się dużym taktem pedagogicznym, życzliwością, szczerością ale także stanowczością i dyscypliną. Powinien być obiektywny i posiadać indywidualne podejście do każdego wychowanka. Musi dysponować ogromną wiedzą i mądrością życiową, by w ten sposób wzbudzić szacunek i uznanie. Życzmy sobie, byśmy właśnie takimi nauczycielami byli dla naszych uczniów i rodziców. Mamy wielką motywację. Przedszkola są pełne. Już od paru lat rośnie liczba naszych uczniów w szkołach – mówiła prezeska TNP.

  A jej słowa potwierdzają statystyki. Według danych w chwili obecnej w polskich przedszkolach jest ponad 850 dzieci, w szkołach podstawowych kształci się 1780 uczniów, a w szkołach średnich niespełna 400 studentów.

  Podczas imprezy doceniono długoletnią i ofiarną pracę niektórych nauczycieli. Odznaczenia zasłużonych odebrali Anna Kajzar, Bogumiła Czernek oraz Tadeusz Grycz.

  – Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jakie można dać dziecku, jest wykształcenie . W dniu naszego święta nabierają słowa te szczególnego wymiaru. Sztuka bowiem tkwi nie tylko w posiadaniu wiedzy o czymś, ale także w jej przekazywaniu – dziękowała nauczycielom Barbara Smugała.

  Z dziejów organizacji 

  Głos zabrała również Małgorzata Rakowska, która była kilkakrotnie prezeską TNP i jedną z osób obecnych przy jego reaktywacji.

  –TNP posiada długą tradycję sięgającą 1921 r. Od r. 1947 na ponad 40 lat ówczesny reżim nie pozwalał na jego działalność. Zaraz na początku 1990 r. udało się reaktywować TNP w postaci jakiej trwa do dziś – wspominała.

  Mówiła też o różnego rodzaju trudnościach, z jakimi borykała się odrodzona organizacja w nowym demokratycznym państwie czeskim. Jednak udało się wiele zrobić dla szkolnictwa polskiego. w 1995 roku dzięki pomocy TNP powołano do życia Polskie Centrum Pedagogiczne w RC.

  Rok 2003 przyniósł zmiany na lepsze idące w parze z przygotowaniami do wejścia do Unii Europejskiej, gdzie ochrona mniejszości a zwłaszcza prawa do kształcenia w języku macierzystym należy do najważniejszych postulatów i stanowi jasne wymagania dla państw członkowskich.

  Emerytowani pedagodzy nie zasypiają na laurach

  Na spotkanie przyszło sporo emerytowanych nauczycieli z racji obchodów 80-lecie założenia Klubu Nauczycieli Emerytów. W tym celu przez Mariana Stefka została przygotowana wystawa przypominająca historię KNE, którą można było pooglądać w czasie imprezy.

  – Każdy nauczyciel wkrótce po przejściu na emeryturę zaczyna odczuwać brak aktywnego życia, mocnych przeżyć związanych z wychowaniem młodzieży, spotkań z kolegami – mówiła o idei założenia KNE prezeska Magdalena Szwarc.

  Przypomniała też historię i działalność Klubu. Wszystko zaczęło się w sobotę 23 marca 1935 r. kiedy piętnastu nauczycieli emerytów spotkało się w hotelu Polonia w Cz. Cieszynie i założyło Kółko Emerytowanych Nauczycieli Polskich. O działalności Kółka w latach wojennych brak informacji. Po wojnie nie pozwolono na wznowienie TNP, a rozpoczęła się walka o polską szkołę.

  Od marca 1965 datuje się systematyczna praca Kółka działającego przy ZG PZKO. Najważniejszym zadaniem Kółka było zebranie materiałów do napisania historii polskiego szkolnictwa na Zaolziu. W tym celu trzeba było zebrać fotografie i stare dokumenty, podręczniki, śpiewniki, statystyki szkolne. Niestety większość materiałów została zniszczona podczas wojny.

  Na bazie tych zbiorów powstała praca dr. Józefa Macury „Z dziejów szkolnictwa polskiego na Zaolziu“ oraz inne prace naukowe. W 1997 roku Klub Nauczycieli Emerytów stał się sekcją Towarzystwa Nauczycieli Polskich. Odtąd liczne imprezy i wydarzenia odbywają się wspólnie.

  Spotkanie nauczycieli urozmaicił śpiewem przy akompaniamencie fortepianu Przemysław Orszulik, uczeń Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie. Nauczyciele obejrzeli też spektakl kabaretu „Dasza von Yock”.

  AM

  Tagi: , , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.