E-mail: info@zwrot.cz

  4 Z roboczą wizytą pojechali do Warszawy prezes ZG PZKO Jan Ryłko i członek ZG Andrzej Suchanek, redaktor naczelna „Zwrotu” Halina Szczotka oraz posłanka na Sejm RP Aleksandra Trybuś z Cieszyna. W MSZ, Senacie RP i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie rozmawiali głównie o pomocy finansowej dla Zaolzia.

  Na pierwszy turnus Zielonej Szkoły do Polski nad Morze Bałtyckie wyjechali uczniowie klas siódmych PSP w Cz. Cieszynie, Karwinie, Lutyni Dolnej, Suchej Górnej i Wędryni. Podczas dwunastodniowego pobytu mieszkali w Chłapowie koło Władysławowa, a zwiedzili m.in. Gdańsk, Sopot, Łebę, Hel, byli na Kaszubach.

  10kronika.5Conami5 „Co nam zostało z tych lat” to nazwa wykładu polonistki i poetki Renaty Putzlacher-Buchtowej o Julianie Tuwimie znanym i nieznanym, który zaprezentowała słuchaczom Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO w Cz. Cieszynie. Fragmenty twórczości polskiego poety przedstawiła aktorka Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego Halina Paseková.

  6zwirkowisko zwrot (15)6 Na Żwirkowisku w Cierlicku Kościelcu odbyła się impreza Młode Żwirkowisko, przygotowana przez ZG PZKO i MK PZKO w Cierlicku Kościelcu, Konsulat Generalny RP w Ostrawie i cierlickich harcerzy.

  prehlidka kapel (14)7 MK PZKO w Trzyńcu Lesznej Dolnej zaprosiło na VII Przegląd Kapel Ludowych Trójstyku. Oprócz zespołu trzynieckiej PSP Ondraszki i kapeli Górole z Mostów k. Jabłonkowa zaprezentowały się z Polski Kapela Regionalna Janusza Kobzy z Jasienicy i zespół Dudoski z Jasienicy, zespół Moronicki z Lipowej k. Żywca, ze Słowacji Heligonkári z Kisuc oraz kapela Jagar z Hawierzowa. Swoje rzeźby w drewnie wystawił Tadeusz Szkucik.

  7 W najbliższe okolice Słowacji (Oszczadnica, Stara Bystrica, Wychylowka) i Polski (Ujsoły, Rajcza, Milówka, Istebna) wybrali się członkowie i sympatycy MK PZKO w Czeskim Cieszynie Mistrzowicach.

  7 MK PZKO w Lutyni Dolnej Wierzniowicach zaprosiło na imprezę obwodową Ognisko pod Dymbinóm z opiekaniem parówek i pieczeniem ziemniaków.

  7 Podczas Dożynek w Piosku wystąpiły także zespoły PZKO, które prowadzą czy których członkami są mieszkańcy Piosku, ZR Zaolzi i Zaolzioczek, Torka, chór Gorol, kapele Nowina oraz Lipka.

  7 W Teatrze Cieszyńskim w Cz. Cieszynie otwarta została wystawa twórczości plastyków Romany i Waltera Taszków, członków Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC, nazwana „Commedia dell arte – musica – imaginace”.

  8 Na tygodniową wycieczkę w Rudawy Słowackiej wyjechali członkowie PTTS Beskid Śląski.

  9 Zgodnie z tradycją odbyła się wycieczka z Cz. Cieszyna do źródeł Olzy pod Gańczorką, głównym organizatorem był Władysław Kristen.

  9 Rozpoczęły się zajęcia Rytmiki, dziecięcego zespołu tanecznego działającego w ZG PZKO w Cz. Cieszynie. Dzieci ćwiczą w trzech grupach: przedszkolaki, uczniowie klas 1-4 oraz 5-9.

  11 ZG PZKO i MK PZKO Cierlicko Kościelec zorganizowały uroczystość wspomnieniową z okazji rocznicy katastrofy lotniczej Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w 1932 r.

  12 Na tradycyjne placki zaprosiło MK PZKO Trzyniec Końska Podlesie.

  13 Na wycieczkę do Żywca wyjechali członkowie chóru Przełęcz MK PZKO w Mostach k. Jabłonkowa.

  13 W Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie miał miejsce wernisaż wystawy grafik komputerowych i obrazów olejnych zaolziańskiego twórcy Bronisława Liberdy.

  13-15 W Koszarzyskach odbył się Zlot Stulecia z okazji obchodzonego w minionym roku jubileuszu Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej.

  14 W Gródku odsłonięto tablicę pamiątkową Wincentego Witosa, odbyła się też konferencja „Wincenty Witos w Czechosłowacji”. Organizatorami uroczystości było Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Polskie Stronnictwo Ludowe, Urząd Gminy w Gródku i Stowarzyszenie Pożytku Publicznego Koegzistence w RC.

  14 Jubileusz 230-lecia polskiego szkolnictwa, 115-lecia szkoły ludowej, 90-lecia wydziałowej oraz 15-lecia nadania PSP imienia Stanisława Hadyny obchodzono uroczyście w Bystrzycy. Było zwiedzanie szkoły, spotkania absolwentów, wystawa okolicznościowa, koncert „Jak Głuchówki wody” w wykonaniu chórów szkolnych Wiolinki i Crescendo oraz PTŚ Collegium Canticorum oraz występ ZPiT Śląsk.

  14 Podczas Festynu Ogrodowego Pożegnanie Lata w MK PZKO Orłowa Poręba wystąpił chór Lutnia, zespół Olzanki z Polski, zespół śpiewaczy Rychwałdzianie MK PZKO Rychwałd oraz grupa Old Boys Band.

  15 W Chłapowie koło Władysławowa nad polskim Bałtykiem rozpoczął się drugi turnus zielonej szkoły, wyjechali uczniowie klas siódmych PSP w Bystrzycy, Hawierzowie, Gnojniku, Jabłonkowie i Trzyńcu.

  19 Klub Nauczycieli Emerytów zorganizował wycieczkę autokarową do Polski, zwiedzano górę św. Anny i zamek w Mosznej.

  20 Zebranie członkowskie połączone z wykopkami odbyło się w MK PZKO Cz. Cieszyn Park Sikory.

  10kronika.20WCzytelni20 W Czytelni i Kawiarni Literackiej Avion/Noiva w Cz. Cieszynie przy współpracy Zamku Cieszyn odbyło się spotkanie z cyklu „Bez stereotypów. Czesi i Polacy o sobie nawzajem”. Gośćmi Polsko-Czeskiego Salonu Tłumaczy byli Jacek Baluch i Václav Burian, debatę prowadził Jiří Macháček.

  20 Na trzydniową wycieczkę do Polski wyjechali członkowie MK PZKO z Nawsia Jasienia, zwiedzili Pszczynę, Oświęcim, Kraków, Wieliczkę, Inwałd.

  21 MK PZKO Czeski Cieszyn Sibica zaprosiło na tradycyjne Święto Ziemniaka, czyli tzw. Kobzol Szoł do Domu PZKO. W programie był m.in. występ uczniów sibickiej szkoły i zespołu ludowego Dudoski z Jasienicy oraz wystawa obrazów Anny Piszkiewicz i Grażyny Šimůnkowej.

  21 MK PZKO Karwina Darków zorganizowało Pożegnanie Lata z tradycyjnym smażeniem stryków.

  21 Na siódme Fedrowani z Folklorym zaprosiła do Domu Robotniczego gmina Sucha Górna wraz z MK PZKO. Wystąpiły zespoły regionalne i kapele ludowe z Polski, Moraw, Słowacji, główną gwiazdą był słowacki zespół Sľuk, zaśpiewał też miejscowy Chórek.

  21 Wycieczkę do Polski – do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Suchej Beskidzkiej, Żywca – zorganizowało MK PZKO w Lutyni Dolnej.

  21 Na wycieczkę do Wychylowki na Słowacji ze zwiedzaniem skansenu i przejazdem zabytkowym pociągiem zaprosiło MK PZKO Hawierzów Szumbark.

  21 Na zaproszenie miejscowego chóru Cantus koncertował w Polsce w Połczynie-Zdroju chór męski Gorol MK PZKO Jabłonków.

  21 Towarzystwo Rowerowe Olza PTTS Beskid Śląski wraz z Turystycznym Klubem Kolarskim Ondraszek z Cieszyna było organizatorem VII Rajdu do Ujścia Olzy im. W. Janika. Start miał miejsce przed dworcem kolejowym w Boguminie, zakończenie w MK PZKO w Wierzniowicach.

  21 „Kozubowa z nostalgią” była tematem spotkania członków PTTS Beskid Śląski w schronisku na Kozubowej.

  21-22 Wycieczkę w Beskidy zaoferowało swoim członkom MK PZKO w Boguminie Skrzeczoniu, udział w niej wzięli również członkowie zaprzyjaźnionego z MK Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej z Grodkowa w Polsce.

  22 W ramach organizowanej w obu Cieszynach cyklicznej imprezy Skarby z Cieszyńskiej Trówły w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie odbył się pod hasłem „Czytómy po naszymu” I Cieszyński Maraton Czytania Tekstów Gwarowych. Przygotowała go Książnica Cieszyńska, Kongres Polaków oraz Zarząd Główny i Sekcja Ludoznawcza PZKO. Oprócz tego w programie spotkania były występy dzieci i młodzieży, laureatów IX Konkursu Gwar Śląska Cieszyńskiego „Po naszymu po obu stronach Olzy”, wykład prof. Daniela Kadłubca: „Po naszymu – historia, specyfika i znaczenie gwary cieszyńskiej”, spotkanie z prof. Zofią Tarajło-Lipowską, autorką książki „Nowy Kapoan. Strzel i traf do czesko-polskich językowych gaf”.

  25 W Cz. Cieszynie odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.

  10kronika.26WGalerii

  26 W Galerii Przystanek Grafika Muzeum Drukarstwa w Cieszynie odbył się wernisaż wystawy ekslibrisów Zbigniewa Kubeczki, członka Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC.

  28 Przedstawiciele PZKO i redakcji „Zwrot” wzięli udział w Dniu Czeskim w Warszawie.

  28 Koncert Piękne Głosy odbył się w Domu PZKO w Mostach k. Jabłonkowa, wystąpił solista chóru Przełęcz MK PZKO Władysław Czepiec i zaproszeni przez niego śpiewacy operowi i operetkowi.

  28 Tradycyjne pieczenie placków zorganizowało MK PZKO Trzyniec Łyżbice Wieś.

  28 Spotkanie „Klub Średniaka u ziemniaka” odbyło się w MK PZKO Orłowa Lutynia.

  10kronika.28-29Klub

  28-29 Klub Kobiet MK PZKO w Stonawie zaprosił na wystawę robótek ręcznych, obrazów i prac dzieci pod hasłem „Z piękna w duszy rodzi się piękno materialne”. W programie wystąpili przedszkolacy i uczniowie PSP w Stonawie oraz chór mieszany Koła Stonawa i młodzieżowy zespół muzyczny Absolwenci.

  29 MK PZKO w Stonawie było współorganizatorem gminnych dożynek, wystąpiły podczas nich m.in. zespoły Koła: chór Stonawa i zespół regionalny Dziecka ze Stonawy.

  29 Uroczystość 65-lecia odbyła się w MK PZKO Śmiłowice, w programie kulturalnym wystąpili uczniowie PSP im. Jana Kubisza w Gnojniku i Kapela Góralska Torka z Cieszyna.

  29 PTTS Beskid Śląski oraz Klub Czeskich Turystów zaprosili na obchody 90. rocznicy położenia kamienia węgielnego pod budowę schroniska na Wielkim Połomie. W programie był występ kapeli Olza.

  Tagi:

   Komentarze


   Czytaj również


   Świąteczne widowisko dzieci z przedszkola przy ul. SNP w Trzyńcu zachwyciło publiczność. Dzieci wystawiły bajkę „Królowa Śniegu”
   grudzień032022

   Świąteczne widowisko dzieci z przedszkola przy ul. SNP w Trzyńcu zachwyciło publiczność. Dzieci wystawiły bajkę „Królowa Śniegu”

   Sztuczna czy prawdziwa? Zapytaliśmy leśnika, jaką choinkę wybrać [WYWIAD]
   grudzień032022

   Sztuczna czy prawdziwa? Zapytaliśmy leśnika, jaką choinkę wybrać [WYWIAD]

   Retransmisja Koncertu Niepodległości „Silesia“ w Katowicach. Koncert można obejrzeć on-line już jutro
   grudzień032022

   Retransmisja Koncertu Niepodległości „Silesia“ w Katowicach. Koncert można obejrzeć on-line już jutro

   Koncert pod gwiazdami. Planetarium Centrum Nauki Kopernik zaprasza na koncert na żywo Janka Traczyka
   grudzień022022

   Koncert pod gwiazdami. Planetarium Centrum Nauki Kopernik zaprasza na koncert na żywo Janka Traczyka

   Macierz Szkolna gościła w konsulacie w Ostrawie. Podsumowano działalność i zarysowano plan na przyszłość
   grudzień022022

   Macierz Szkolna gościła w konsulacie w Ostrawie. Podsumowano działalność i zarysowano plan na przyszłość

   Pozycja do kreatywnego pisania. Start! Młodzież „Gimpla” i Akademii Handlowej wzięła udział w ciekawych warsztatach
   grudzień022022

   Pozycja do kreatywnego pisania. Start! Młodzież „Gimpla” i Akademii Handlowej wzięła udział w ciekawych warsztatach

   Święta pachną pomarańczą. Zobacz, jak owocują drzewa egzotyczne w ostrawskim zoo
   grudzień022022

   Święta pachną pomarańczą. Zobacz, jak owocują drzewa egzotyczne w ostrawskim zoo

   Miejscowe Koło PZKO w Gródku zaprasza wszystkich do sprzedaży oraz zakupu książek
   grudzień022022

   Miejscowe Koło PZKO w Gródku zaprasza wszystkich do sprzedaży oraz zakupu książek

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.