CZESKI CIESZYN / Tematem najbliższego wykładu Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej będą kaznodzieje cieszyńscy i ich polskie teksty. Prelekcję 8 marca o godz.17:00 w salce Centrum Polskiego wygłosi Jana Raclavská.

  W Muzeum Protestantyzmu — Bibliotece i Archiwum im. B. R. Tschammera w Cieszynie złożone są bogate zbiory rękopisów kazań. Szczególnie interesujące są te, których autorami byli miejscowi duszpasterze ewangeliccy, a pochodzące z okresu XVII – XIX wieku. Wśród tekstów znajdują się kazania Jana Traugotta Bartelmusa, Jana Winklera, Karola Michejdy i in. Treść kazań odnosi się najczęściej do wydarzeń roku kościelnego, ale w zbiorach znajdują się też kazania pogrzebowe, rocznicowe, wspomnieniowe, instalacyjne.

  Mimo że wszystkie odznaczają się wysokim stopniem opanowania języka polskiego przez piszących, odnajdujemy w nich elementy typowe dla języka ludności cieszyńskiej, mocno związane z jego mową codzienną. O tej właśnie specyfice dawnej polszczyzny będzie kolejny wykładu MUR-u.

  Prelegentki

  Jana Raclavská – docent filologii polskiej. Pracuje w Zakładzie Polonistyki Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego, historii języka, stylistyki i frazeologii. Naukowo zajmuje się historią języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim.

  Urszula Kolber – doktor języka polskiego w Katedrze Slawistyki Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Ostrawskim. Jej zainteresowania badawcze i działalność publikacyjna skupiają się wokół frazeologii i paremiologii porównawczej, lingwistyki kulturowej, polskojęzycznej prasy na Zaolziu oraz teolingwistyki. Autorka dwóch książek i szeregu artykułów z powyższych dziedzin.

  Obie prelegentki są współautorkami wydanej przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej książki „Kazania cieszyńskie. O ich języku w kościele luterańskim”. Trzecim współautorem opracowania jest Józef Szymeczek. 

  (indi, mat. pras.)

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.