LESZNA DOLNA, PISARZOWICE / 16 czerwca Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Lesznej Dolnej objęło oficjalnie opiekę nad grobem legionisty Józefa Gacka. Stało się to podczas uroczystości na cmentarzu komunalnym w Trzyńcu (położonym na terenie Lesznej Dolnej), a następnie w miejscowym Domu PZKO. Józef Gacek był legionistą pochodzącym z Pisarzowi koło Bielska, który zmarł i został pochowany w Trzyńcu.

  W czwartek 10 listopada trzyosobowa delegacja leszniańskiego Koła wspólnie z przedstawicielem Miejscowego Koła PZKO w Trzyńcu-Starym Mieście wzięła udział w uroczystościach niepodległościowych w Pisarzowicach. Delegacja pojechała do Polski na zaproszenie miejscowych władz samorządowych – gminy Wilamowice i sołectwa Pisarzowice.

  Uroczystość rozpoczęto o godz. 16 mszą świętą w miejscowych kościele katolickim p.w. św. Marcina. Właśnie 10 listopada przypadła bowiem 49. rocznica poświęcenia nowego kościoła w Pisarzowicach, który został wybudowany ze składek miejscowych wiernych. Nowy kościół stanął w 1965 roku na miejscu starego, który spłonął. Poświęcenia nowego kościoła dokonał ówczesny metropolita krakowski, ks. kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

  Oddano cześć legioniście i żołnierzowi wyklętemu płk. Marianowi Pilarskiemu, ofiarom obu wojen światowych, legionistom i ofiarom reżimu komunistycznego

  Podczas mszy zostało wygłoszone uroczyste i wzruszające kazanie poświęcone Matce Rodziny i Matce Ojczyźnie. W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe miejscowych strażaków, związku pszczelarskiego i szkoły podstawowej. Po uroczystości kościelnej młodzież szkolna złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod tablicą poświęconą miejscowemu bohaterowi, płk. Marianowi Pilarskiemu – legioniście i żołnierzowi wyklętemu, zamordowanemu w 1952 roku przez władze komunistyczne. Tablica ta znajduje się na zewnętrznej ścianie kościoła.

  O zmroku tłumy pisarzowian i delegacje przeszły na miejscowy cmentarz pod pomnik legionistów Piłsudskiego oraz ofiar I i II wojny światowej, a także ofiar reżimu komunistycznego. Na miejscu wszyscy obecni odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego przy akompaniamencie orkiestry. Na maszt wciągnięto flagę narodową i odbył się apel poległych.

  Wieczornica z prelekcją w miejscowym domu kultury

  Duże wrażenie zrobiła na nas młodzież, która z pochodniami w rękach stanęła po obu stronach pomnika. Po apelu wszystkie delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty i zapaliły znicze. Punktem kulminacyjnym uroczystości było spotkanie oraz patriotyczna wieczornica w miejscowym domu kultury. Po zagajeniu burmistrza Wilamowic Mariana Treli wygłoszono referat okolicznościowy na temat legionistów z Pisarzowic.

  Prelegent (autor książki o miejscowych legionistach) w piękny i zrozumiały sposób wyjaśnił obecnym, czym jest Zaolzie i skąd obecność na uroczystości delegacji Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC. Podziękował też Polakom z Lesznej Dolnej za szczery patriotyzm, kontynuowanie i rozwijanie kultury i języka przodków i opiekę nad grobem legionisty Józefa Gacka.

  Następnie głos zabrał przedstawiciel delegacji z Lesznej Dolnej. Podziękował za zaproszenie i zapewnił, że opieka nad grobem to honor i patriotyczny obowiązek miejscowych Polaków. Przekazał też gratulacje miejscowej społeczności i całej Rzeczypospolitej z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

  Lesznian i pisarzowian połączyła postać legionisty Józefa Gacka

  Po tych wystąpieniach młodzież szkolna odegrała ujmujące widowisko patriotyczne z muzyką, tańcami i wierszami poświęconymi Ojczyźnie. Tak wygląda patriotyzm młodego pokolenia. Następnie cała sala włączyła się w śpiewanie pieśni patriotycznych. Na koniec wystąpił chórek ,,Pisarzowianki” reprezentujący miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. 

  Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją i późniejszymi rozmowami przy ciastku i kawie. Dla delegacji z Lesznej Dolnej było to piękne przeżycie patriotyczne z okazji rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej wśród dobrych przyjaciół. Lesznian i pisarzowian połączyła postać bohatera czasów walk o niepodległość – legionisty Józefa Gacka urodzonego w Pisarzowicach, a spoczywającego w grobie w Lesznej Dolnej na Zaolziu.

  TaSz

  Tagi: ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.