CIESZYN / 70-lecie działalności świętowali przewodnicy turystyczni zrzeszeni w Kole Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego „Beskid Śląski” w Cieszynie.

  Imprezę jubileuszową zorganizowano w sobotę 19 listopada w dużej sali Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy.

  Bogata historia i współczesna działalność Koła – jubilata

  Prezes Koła Bogusław Bujok przedstawił prezentację dotyczącą historii i bieżącej działalności Koła. Skupił się na bardziej szczegółowym omówieniu ostatnich dwudziestu lat, gdyż na 50-lecie koła wydana została obszerna publikacja książkowa. Dlatego też na tegoroczny jubileusz przygotowano tylko niewielką broszurę obrazującą bogatą działalność Koła:

  Odznaczono zasłużonych

  Uroczyste świętowanie jubileuszu było doskonałą okazją, by zasłużonym działaczom wręczyć przyznane im odznaczenia, wyróżnienia, dyplomy. Wręczono honorowe odznaki PTTK, dyplomy przyznane przez różne szczeble władz PTTK.

  Liczne delegacje z zaprzyjaźnionych kół przewodnickich z całego województwa śląskiego, a także Krajowego Samorządu Przewodników PTTK składały natomiast na ręce Bogusława Bujoka, prezesa cieszyńskiego Koła listy gratulacyjne.

  Gratulacje za działalność i życzenia dalszej owocnej pracy składali Kołu także przedstawiciele władz samorządowych – miasta i powiatu cieszyńskiego.

  Tort z logo jubilata

  Jak urodziny, to musiał być i tort. Upiekły go członkinie koła. Wypiek zdobiło jadalne logo koła – jubilata. Organizację imprezy wsparły też COK Dom Narodowy w Cieszynie i Browar Zamkowy w Cieszynie, z którymi Koło współpracuje na co dzień.

  Tematem sesji Miscellanea Przewodnickie było polskie życie społeczne na Zaolziu

  Jubileusz Koła połączono z corocznie organizowaną przez cieszyńskich przewodników sesją popularno-naukową Miscellanea Przewodnickie. Tegorocznym tematem było polskie życie społeczne na Zaolziu po podziale Śląska Cieszyńskiego.

  Prelegentami byli Dr Józef Szymeczek oraz inż. Halina Twardzik. Zwieńczeniem zaś spacer po Czeskim Cieszynie „Śladami polskiego życia społecznego po drugiej stronie Olzy”. Poprowadzili go pochodzący z Zaolzia i na co dzień funkcjonujący po zaolziańskiej stronie granicy członkowie cieszyńskiego Koła Przewodników PTTK.

  O samych Miscellaneach napiszemy niebawem.

  (indi)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.