Choć temat ten nie dotyczy kultury języka, a raczej edycji tekstu, myślę, że warto go jednak poruszyć. Artykuł ten właściwie powinien się ukazać przed sezonem wakacyjno-imprezowym. Wyznając jednak zasadę: „lepiej późno niż wcale”, spieszę z wyjaśnieniem, jak zapisać w języku polskim datę.

  Mogłoby się wydawać, że to zadanie nie powinno nastręczać większych trudność. Nic bardziej mylnego! Zasady obowiązujące w języku czeskim są odmienne. I niestety, na większości plakatów zapowiadających imprezy organizowane przez polskie organizacje na Zaolziu daty zapisywane są tak jak w języku czeskim, czyli 2.8.2022.

  Można powiedzieć: Wielka mi rzecz! I tak wiadomo, o co chodzi! Niby tak, ale dla kogoś, kto jednak przywiązuje wagę do szczegółów, taki zapis daty jest nietypowy. Większość osób polskojęzycznych, które nigdy nie spotkały się z tym zapisem, przez ułamek sekundy będzie się zastanawiała, o jaki miesiąc chodzi.

  Podobnie jak każdy Czech, widząc taki zapis: 2.08.2022, również przez chwilę wpadnie w konsternację, zadając sobie pytanie w duchu, po co ktoś przed miesiącem wpisuje zero.

  Jak więc poprawnie zapisać datę w języku polskim?

  W języku polskim datę zapisujemy cyframi arabskimi w ten sposób: 2.08.2022 (bez kropki na końcu).

  Dzień wyrażamy cyfrą. Jeżeli jest to cyfra pojedyncza, nie stawiamy przed nią zera (choć jest to dopuszczalne w oficjalnych pismach). Następnie zapisujemy miesiąc. I uwaga! Językoznawcy polecają, aby w zapisie składającym się wyłącznie z cyfr arabskich zawsze umieszczać zero wiodące przed liczbami oznaczającymi pierwsze dziewięć miesięcy roku. Natomiast październik, listopad i grudzień zapisujemy kolejno: 10, 11, 12 (tutaj daty wyglądają tak samo, jak w języku czeskim). Na końcu wpisujemy rok. Dzień, miesiąc i rok oddzielamy od siebie kropką, za kropką nie stawiamy już spacji. Na końcu nie stawiamy kropki.

  Datę można również zapisać w ten sposób: 2 VIII 2022. W przypadku użycia cyfry rzymskiej w zapisie miesiąca poszczególne składowe daty oddzielamy spacjami i nie używamy kropek.

  Datę można również zapisywać przy użyciu cyfr arabskich i słów, czyli: 2 sierpnia 2022. Należy pamiętać o odmianie nazwy miesiąca, która zawsze powinna występować w dopełniaczu, a więc 2 (dzień którego miesiąca?) sierpnia (a nie: 2 sierpień 2022). Warto również zwrócić uwagę na to, że w tym przypadku po cyfrze określającej dzień nie należy stawiać kropki. Jest to częsty błąd, ponieważ w języku czeskim zapisujemy datę inaczej, np. 2. srpna 2022.

  Na końcu daty można (ale nie trzeba) dopisać skrót „r.” lub użyć pełnej formy wyrazu: roku.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.