CZECHY, CIESZYN / Fundacja Volens ogłosiła konkurs grantowy na mikroprojekty. Uczestniczyć w nim mogą polskie i polonijne organizacje działające na terenie Republiki Czeskiej. Projekt finansowany  jest ze środków Kancelarii Prezes Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

  Fundacja Volens ma w założeniu pracę na rzecz rozwoju szeroko pojętej turystyki i promocji Cieszyna oraz regionu tzw. Śląska Cieszyńskiego.

  Konkurs na mikroprojekty

  Konkurs grantowy „Wydarzenia polonijne za granicą – Polština je spoko” przeznaczony jest dla polskich i polonijnych organizacji, działających na terenie Republiki Czeskiej.

  Wnioski można składać do 28 sierpnia 2022 roku na projekty realizowane od 29 sierpnia do 7 grudnia 2022 roku. Decyzja komisji o przyznaniu dotacji lub odrzuceniu wniosku zostanie opublikowana po upływie 14 dni od terminu składania wniosków.

  Jakie projekty mają szansę na wsparcie?

  Na wsparcie mają szansę projekty, które zakładają organizację wydarzeń związanych z promocją kultury wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą, a także aktywizacją, czyli budowaniem świadomości historycznej i wzmacniania więzi z krajem.

  Projekty, które zostaną dofinansowane w ramach konkursu, powinny mieć zasięg lokalny lub regionalny na terenie Republiki Czeskiej. Możliwe jest także uzyskanie wsparcia na projekt, który polega na spotkaniu dwóch grup lokalnych z różnych regionów, które będą realizować wspólny program.

  W wydarzeniach mogą brać udział osoby innej narodowości niż polska, pod warunkiem że nie będą podstawową grupą odbiorców, a ich udział jest podyktowany charakterem projektu. W wydarzeniach tych mogą też brać udział osoby z Polski, jeśli udział ich jest uzasadniony zakresem tematycznym projektu i niezbędny w celu osiągnięcia zaplanowanych efektów.

  Maksymalna kwota grantu

  Maksymalna wysokość dotacji, o jaką można wnioskować, wynosi 9 tysięcy zł. Nie podano minimalnej kwoty dotacji.

  Regulamin konkursu możecie znaleźć na stronach internetowych Fundacji Volens.

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.