POLSKA / Rozstrzygnięto konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą – Infrastruktura Polonijna 2022”. Przedstawiono już listę oferentów, którym przyznano dotację oraz listę ofert rezerwowych.

  Z Zaolzia dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

  • Remont budynku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie „Fasalówka”. Jest to projekt kilkuletni. ZG PZKO otrzyma w roku 2022 milion złotych. W roku 2023 w budżecie przewidziano 2 miliony złotych, a w 2024 pół miliona.
  • Rewitalizacja Domu Polskiego Żwirki i Wigury w Cierlicku – przygotowanie dokumentacji projektowej. MK PZKO Cierlicko – Kościelec otrzyma 81 851 złotych.
  • Remont Domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie Raju – opracowanie dokumentacji i remont kuchni 167 000 złotych.
  • Remont i rozbudowa budynku Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno -Oświatowego w Czeskim Cieszynie Mostach – zaplecze techniczne i higieniczne dużej sali – 70 000 złotych.

  Łączna wartość dotacji w 2022 r. wyniesie 12 687 701 złotych, w tym projekty realizowane na terenie Republiki Czeskiej otrzymały 1 318 851 złotych.

  Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy o dotację, której warunkiem może być m.in. uzupełnienie dokumentacji o zaktualizowany kosztorys i harmonogram realizacji zadania publicznego.

  Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przyznanie dotacji oferentom z listy rezerwowej możliwe będzie jedynie w przypadku ewentualnej rezygnacji z podpisania umowy o dotację przez oferentów umieszczonych na liście podstawowej. Z Zaolzia na liście rezerwowej znalazły się następujące projekty:

  • Remont i przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w Hawierzowie Błędowicach – 300 000 złotych.
  • Remont dachu Domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego im. Jana Kubisza w Gnojniku – 100 000 złotych.

  (indi, mat.pras)

  Tagi: ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.