E-mail: magda@zwrot.cz

  WROCŁAW / W ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza nabór tzw. Małych Grantów.

  O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie osoby i podmioty zarejestrowane i działające poza granicami Polski, to znaczy organizacje polonijne i grupy nieformalne (rozumiane jako grupa co najmniej trzech osób), które w swoich projektach zaplanują realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

  W przypadku grup nieformalnych możliwe jest uzyskanie dotacji samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej spoza Polski – tzw. Patrona. W takim przypadku to Patron jest uczestnikiem konkursu. Dotacje nie mogą być przyznane podmiotom zależnym od Stowarzyszenia Odra-Niemen.

  Na co m.in. będą przyznawane granty?

  W przypadku planowanych publikacji wniosek musi zawierać: konspekt, opis kwalifikacji i doświadczenia autorów, plan dystrybucji publikacji. Preferowane będą projekty wydawnicze, które zostały już częściowo rozpoczęte w ramach środków innych dotacji lub działań własnych organizacji.

  W przypadku wniosków zakładających działania szkoleniowe (seminaria, warsztaty, konferencje itp.) należy przedłożyć: ramowy program merytoryczny szkolenia, opis kompetencji i doświadczenia osób prowadzących (trenerów/ wykładowców).

  Granty nie mogą być przyznane na projekty lub ich elementy zakładające przeprowadzenie kampanii o charakterze politycznym, akcji lobbujących i zbierania podpisów pod petycjami do władz centralnych lub samorządowych.

  Finanse

  Każda organizacja lub grupa nieformalna może w każdej edycji konkursu złożyć jeden wniosek z dofinansowaniem do 9 000 zł.

  W konkursie zostanie rozdysponowana kwota 375 000 zł. Z tego 135 000 zł stowarzyszenie Odra-Niemen przeznaczy na dofinansowanie projektów w pierwszej edycji konkursu.

  W każdym wniosku należy wykazać wkład własny stanowiący minimum 5% całkowitej wartości dofinansowania projektu. Wkład własny może być wniesiony w formie wkładu finansowego, osobowego lub rzeczowego.

  Koszty administracyjne wnioskowane w ramach dotacji mogą stanowić nie więcej niż 10% całkowitej wartości dofinansowania projektu.

  Tury konkursu

  Konkurs będzie odbywał się w trzech edycjach w czerwcu, sierpniu oraz w październiku 2022 roku.

  Wnioski do pierwszej tury konkursu można składać w terminie od 20 czerwca do 11 lipca 2022 na adres: Stowarzyszenie Odra-Niemen, ul. Zelwerowicza 16/3, 53-676 Wrocław. Wyniki zostaną ogłoszone 25 lipca 2022.

  Do wniosku organizacje pozarządowe dołączają pisemnie dokumenty potwierdzające status oferenta i umocowanie osób ich reprezentujących. Grupy nieformalne dołączają pisemnie lub elektronicznie informacje na temat imion, nazwisk, numerów dokumentów tożsamości oraz adresów osób tworzących grupę, wraz z ich własnoręcznymi podpisami.

  Wnioski będą musiały przejść oceną formalną wniosków oraz oceną merytoryczną. 

  Zobowiązania dotowanych

  Dotowany będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego najpóźniej w terminie do 15 grudnia 2022 roku, do godziny 16.00. Dotowany będzie zobowiązany przygotować pisemne końcowe sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe.

  Link do informacji i formularzy na stronach organizatora: https://odraniemen.org/aktualnosci/konkurs-polonijny-2022-regranting/

  Tagi: , ,

   Komentarze


   Czytaj również


   Pomysły nie tylko na wakacje: Ojcowski Park Narodowy w jesiennej aurze.
   październik292021

   Pomysły nie tylko na wakacje: Ojcowski Park Narodowy w jesiennej aurze.

   Rockowo, rodzinnie i piknikowo nad Olzą
   sierpień192022

   Rockowo, rodzinnie i piknikowo nad Olzą

   Kolarze pojechali śladami I Powstania Śląskiego. W Piotrowicach organizatorzy przygotowali dla nich ciekawy program
   sierpień192022

   Kolarze pojechali śladami I Powstania Śląskiego. W Piotrowicach organizatorzy przygotowali dla nich ciekawy program

   Czeska minister obrony odwiedziła dziś Warszawę. Rozmowy dotyczyły m.in. wspólnego nadzoru nad przestrzenią powietrzną Słowacji
   sierpień182022

   Czeska minister obrony odwiedziła dziś Warszawę. Rozmowy dotyczyły m.in. wspólnego nadzoru nad przestrzenią powietrzną Słowacji

   Muzykanci karpaccy zjechali nad Brennicę. Byli także reprezentanci Zaolzia
   sierpień182022

   Muzykanci karpaccy zjechali nad Brennicę. Byli także reprezentanci Zaolzia

   Nowy rekord. Sześć startów w ciągu dwudziestu godzin
   sierpień182022

   Nowy rekord. Sześć startów w ciągu dwudziestu godzin

   Pomysły nie tylko na wakacje: Hobby Park w Boguminie
   sierpień182022

   Pomysły nie tylko na wakacje: Hobby Park w Boguminie

   Oba Cieszyny mają wspólną markę. Jak wam się podoba?
   sierpień182022

   Oba Cieszyny mają wspólną markę. Jak wam się podoba?

   Stroje ludowe ubieramy, czy się w nie przebieramy? Wyjaśnia Regina Wicher
   sierpień182022

   Stroje ludowe ubieramy, czy się w nie przebieramy? Wyjaśnia Regina Wicher

   REKLAMA

   REKLAMA

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.