CZESKI CIESZYN / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w RC obchodzi w tym roku jubileusz 100-lecia założenia. W ramach obchodów jubileuszu w ciągu całego roku turyści zrzeszeni w PTTS organizują różne wydarzenia. Centralnym punktem obchodów jubileuszu była jednak uroczysta gala, jaką zorganizowano 12 marca w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie.

Było tak, jak bywa na tego rodzaju imprezach. Nie mogło zabraknąć zacnych gości, przemówień i gratulacji. Gala była oczywiście okazją do wręczenia odznaczeń i podziękowań zasłużonym działaczom PTTS. Był też program kulturalny, a także wystawy okolicznościowe.

Odznaczenia

Największym odznaczeniem, jakie wręczano podczas gali, był Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej . Odebrała go z rąk konsul generalnej RP w Ostrawie Izabelli Wołłejko-Chwastowicz prezes PTTS Halina Twardzik. Odznaczenie przyznane zostało jej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, a także za działalność na rzecz polskich organizacji na Zaolziu.

Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP za zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy kulturalnej, sportowej i turystycznej otrzymali długoletni członkowie PTTS „Beskid Śląski”: Anna Franek, Wanda Farnik, Tadeusz Farnik, Henryk Cieślar, Monika Machačowa i Irena Mierzwa.

W trakcie gali wręczone zostały także odznaczenia przyznane przez PTTS „Beskid Śląski”. Medale „Za Zasługi” otrzymali: Zofia Franek, Edward Jursa, Barbara Kudela, Stanisław Pawlik, Józef Piec, Otto Sikora, Anna Taraba, Vanda Vampolowa, Wanda Wigłasz oraz Anna Siekelowa, Jan Walek, Stanisław Sokalski.

Natomiast wpisem do „Złotej Księgi” zostali uhonorowani: Jerzy Czap, Władysław Kroczek, Ladislav Michalik, Zbigniew Pawlik i Ludmiła Wałach. Tadeusz Farny, Halina Filipek i Karol Śliż otrzymali natomiast dyplomy honorowe członków PTTS „Beskid Śląski”.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyznał PTTS „Beskid Śląski” Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości. PTTS „Beskid Śląski” zostało uhonorowane także Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz medalem 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Oprawa muzyczna

Oprawę muzyczną zapewniła góralska kapela „Nowina” z Jabłonkowa. Muzycy witali gości, na scenie zagrali zwyczajowe „Sto lat”, choć właściwie powinni co najmniej „dwieście”, a także przywołali niepisany hymn „Szumi jawor, szumi”, podczas którego cała widownia wstała i wraz z muzykami odśpiewała utwór.

Program artystyczny

Karol Suszka wyrecytował kilka wybranych wierszy poetów – łazików, jak ich określił. Przeczytał także fragment prozy opisującej Beskidy autorstwa Władysława Młynka.

Na zakończenie imprezy Scena Polska Teatru Cieszyńskiego zagrała fragment spektaklu „Ondraszek Pan Łysej Góry”.

Rys historyczny PTTS i znaczenie organizacji dla polskiej społeczności Zaolzia

Nie tyle rys historyczny, co rolę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” dla polskiej społeczności Zaolzia nakreślił prof. Daniel Kadłubiec. Zauważył, że choć nigdy nie mieliśmy siły politycznej, to siłą na tej ziemi była zawsze aktywność – społeczna, intelektualna, fizyczna, kulturalna, artystyczna – wyliczył, po czym stwierdził, że tą właśnie aktywnością broniła się polska społeczność na tym terenie. Przywołał też prof. Jana Szczepańskiego, który nazwał to „aktywnością ocalenia narodowego”.

Na koniec wystąpienia prowadzący konferansjerkę Szymon Brandys zapytał prof. Kadłubca o jego ulubioną górę. Tą okazała się Kozubowa.

W czasie przerwy natomiast obejrzeć można było dwie wystawy okolicznościowe. Pierwsza z nich to 14 plansz przygotowanych przez Mariana Steffka z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków omawiająca historię Towarzystwa, zilustrowana wieloma ciekawymi archiwalnymi fotografiami.

Drugą stanowiła wystawka związana z działalnością bieżącą. Zobaczyć na niej można było fotografie, dyplomy, odznaki, karty, medale, puchary, czy sprzęt turystyczny.

Nie mogło zabraknąć gości specjalnych

Przy tak zacnym jubileuszu nie mogło zabraknąć oficjalnych gości. PZKO reprezentowała prezes Helena Legowicz. Obecna była Izabella Wołłejko-Chwastowicz – konsul generalna RP w Ostrawie, Tomasz Różniak – członek zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Józef Szymeczek – wiceprezes Kongresu Polaków, senator Andrzej Feber, Gabriela Hřebačkowa – burmistrz Czeskiego Cieszyna. Nie mogło oczywiście zabraknąć delegacji reprezentującej Oddział „Beskid Śląski” Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Cieszynie.

(indi)

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.