Polscy muzealnicy i konserwatorzy wraz z samorządami organizują pomoc w ochronie ukraińskich zabytków przed zniszczeniem w wyniku wojny. 4 marca powstał Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy, który skupia kilkunastu dyrektorów i wicedyrektorów muzeów z całej Polski. Zbiórkę sprzętu i środków zabezpieczających do ochrony zabytków nieruchomych ogłosiła Fundacja Dziedzictwa Kulturowego wraz z miejskimi konserwatorami zabytków.

  – (…) Każda wojna powoduje także wielkie straty w dziedzictwie narodowym i kulturze. My, Polacy, rozumiemy to zagrożenie aż nazbyt dobrze. W czasie II wojny światowej Polska doświadczyła grabieży i niszczenia dóbr kultury wraz z unicestwieniem całej Warszawy. Dziś Ukraina doświadcza takiego losu. Muzea Ukrainy stoją w obliczu ekstremalnych wyzwań. Jak chronić i ratować zbiory, które przechowują spuściznę wielu pokoleń? Dlatego, aby zapobiec katastrofie, i aby wesprzeć nasze koleżanki i kolegów, powołujemy Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy – mówi w filmie dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.

  W akcję włączyły się takie instytucje, jak Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz – Birkenau, Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Emigracji w Gdyni, Ossolineum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Galerii Narodowej w Pradze, Muzeum Historii Polski, Muzeum AK w Krakowie, Centrum Historii Zajezdnia, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Getta Warszawskiego oraz Muzeum Etnograficznego w Warszawie. W skład Komitetu weszła również Alicja Knast, Dyrektor Galerii Narodowej w Pradze.

  Celem Komitetu jest: wsparcie wszystkich muzeów i instytucji kultury na Ukrainie w zabezpieczaniu zbiorów, najcenniejszych pamiątek oraz zabytków kultury ukraińskiej; wsparcie w dokumentacji, digitalizacji i inwentaryzacji zbiorów; przekazywanie materiałów potrzebnych do zabezpieczania i ukrywania zbiorów; dzielenie się doświadczeniami; zbieranie dokumentacji świadczącej o grabieży i niszczeniu ukraińskich dóbr kultury.

  – Poprzez media społecznościowe mogą się z nami kontaktować muzea i instytucje ukraińskie, chcące zgłosić potrzebę pomocy oraz muzea i instytucje polskie, chcące włączyć się w prace Komitetu – informują założyciele na swoich stronach FB.

  Zbiórka sprzętu i środków zabezpieczających

  Pomocy udziela również Fundacja Dziedzictwa Kulturowego wraz z miejskimi konserwatorami zabytków i samorządami. W wielu miastach w Polsce przy miejskich konserwatorach zabytków trwają zbiórki sprzętu i środków zabezpieczających: gaśnic proszkowych i pianowych, koców gaśniczych i niepalnych, tkanin niepalnych do zabezpieczenia elementów drewnianych, wełny mineralnej. Jej celem jest pomoc w ochronie zabytków nieruchomych zgromadzonych we Lwowie, budynków sakralnych, muzeów i archiwów. Zbiórka jest reakcją na pisemną prośbę miejskiej konserwator zabytków Lwowa oraz prośby innych współpracujących z Fundacją instytucji.

  Uruchomiono również zbiórkę finansową. Tutaj znajduje się link do zbiórki organizowanej przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego.

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.