BOGUMIN / Za kilka lat przez Bogumin zostanie poprowadzona linia kolei dużych prędkości (KDP). W dotychczasowym projekcie istniało pięć wariantów tej trasy, które blokowały duży obszar miasta. Władze Bogumina przeciwstawiły się tym planom na drodze sądowej. Województwo Morawsko-Śląskie zdecydowało się zmniejszyć liczbę opcji do dwóch, co spowodowało, że miasto wycofało skargę kasacyjną. Teraz już tylko musi dojść do porozumienia między Polską i Czechami.

  Według władz Bogumina postępowanie województwa z 2018 roku, gdy wysunięto propozycję pięciu wariantów trasy, było niezgodne z prawem.

  – Od początku protestowaliśmy przeciwko tym planom i uważaliśmy, że są niezgodne z prawem. Ustawodawstwo nie dopuszcza posiadania w zasadach przestrzennego planowania więcej niż jednego wariantu trasy. A w naszym planie zagospodarowania przestrzennego z powodu decyzji województwa było ich aż pięć. Dlatego w 2019 roku złożyliśmy pozew do Sądu Wojewódzkiego w Ostrawie, a następnie skargę kasacyjną do Najwyższego Sądu Administracyjnego w Brnie – powiedział burmistrz Bogumina Petr Vícha.

  Porozumienie bez sądu

  Po prawie pięciu latach zbliża się rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron, i to bez wchodzenia na wokandę. – Do tej pory właściciele zablokowanego terenu nie byli w stanie zaplanować żadnych inwestycji. Pięć wariantów trasy ograniczało nie tylko Bogumin, ale także Lutynię Dolną. Jedna z tras wiodła na przykład przez tereny, na których znajdują się szklarnie gospodarstwa Bezdínek, druga przechodziła przez nasz nowy park leśny – powiedział Petr Vícha.

  – Redukcja planu do dwóch wariantów oznacza dla nas odblokowanie tych terenów i możliwość ich zagospodarowania w formie infrastruktury komunikacyjnej, stref rekreacyjnych czy budowy domów jednorodzinnych. Spodziewamy się, że na końcu całego procesu pozostanie już tylko jeden, najkorzystniejszy wariant linii – powiedział burmistrz Bogumina, dodając, że miasto wycofało skargę kasacyjną.

  Do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej przebiegu nowej linii kolejowej potrzebne jest jeszcze porozumienie między Czechami a Polską. Linia kolei dużych prędkości (KPD) będzie prowadziła z Ostrawy do granicy państwowej, a następnie do Katowic. Obie opcje trasy muszą jeszcze przejść procedurę oceny oddziaływania na środowisko naturalne.

  75 km w 35 minut

  Budowa nowoczesnej linii kolejowej na trasie Ostrawa-Katowice nie jest kwestią najbliższych lat. Rozpoczęcie budowy planuje się najwcześniej na rok 2025, oddanie trasy do użytku planowane jest na 2030 rok. W ramach budowy odcinka między Katowicami a Ostrawą powstanie w sumie ok. 75 km nowej linii kolejowej.

  Przyjęte parametry projektowe (np. zastosowane promienie łuków) umożliwią podniesienie prędkości w przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba. Dzięki tej transgranicznej inwestycji z Katowic do Ostrawy będzie można przejechać zaledwie w 35 minut, czyli o godzinę krócej niż obecnie.

  Tagi: , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.