TRZYNIEC / Jeszcze do 28 stycznia 2022 r. można składać wnioski o dotacje na projekty w dziedzinie kultury, sportu i spraw społecznych.

Renata Szkucik z MK PZKO Leszna: Warto składać wnioski

Regularnie z miejskich dotacji korzysta MK PZKO Leszna. – Na pewno warto składać wnioski. Każda korona liczy się w tym ciężkim okresie. Od kilku lat regularnie korzystamy z tych dotacji i osobiście mogę powiedzieć, że na pewno warto – mówi Renata Szkucik, prezes MK PZKO Leszna.

Dodaje, że składając wniosek na organizację imprezy, warto dokładnie opisać, co planuje się sfinansować. Przykładowo nie napisać tylko, że występ teatru, a podać dokładnie: kiedy i jakiego teatru. I co poprzez organizację danego wydarzenia chce się osiągnąć. – Szczególnie doceniane są wnioski, które są przyszłościowe. A że i my kładziemy szczególny akcent na angażowanie młodzieży, to wpisujemy we wniosku sporo wydarzeń angażujących młodzież – wyjawiła Renata Szkucik.

Dotację po jej otrzymaniu trzeba też później rozliczyć. Zapytaliśmy więc doświadczoną działaczkę, czy w przypadku tych dotacji jest to skomplikowana procedura. – Nie. Jednak jeśli ktoś nie ma wprawy i doświadczenia w rozliczaniu dotacji, to warto, by pomógł mu ktoś doświadczony – podsumowała Szkucik.

Na jakie przedsięwzięcia można otrzymać dotację?

Trzyniec tradycyjnie wspiera finansowo organizacje prowadzące różnorodną działalność w dziedzinie społecznej, kulturalnej i sportowej. Wnioski składać można od 14 do 29 stycznia w kilku obszarach działalności.

Kultura i sport

W ramach programu wspierania i rozwoju działalności kulturalnej i sportowej dofinansowanie może być udzielone na całoroczną działalność kulturalną i sportową wnioskodawców albo na poszczególne wydarzenia w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w następujących działach:

  • tradycyjne wydarzenia kulturalne, społeczne i sportowe, jak również nowe projekty, które wzbogacą wydarzenia kulturalne i sportowe w mieście,
  • projekty z aspektami edukacyjnymi,
  • projekty skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży,
  • nadzwyczajne imprezy kulturalne i sportowe mające na celu prezentację Trzyńca w Republice Czeskiej i za granicą,
  • całoroczna działalność stowarzyszeń, inicjatyw obywatelskich i organizacji non-profit w dziedzinie kultury i sportu.

Obowiązujące warunki dla wnioskodawców i beneficjentów są opublikowane na stronie internetowej miasta.

Obszar społeczny

W ramach Programu wspierania przedsięwzięć w obszarze społecznym mogą być przyznawane środki na koszty nieinwestycyjne poniesione w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tym wnioskodawcom, których działania przyczyniają się do poprawy sytuacji społecznej mieszkańców Trzyńca.

Obejmuje to w szczególności wsparcie dla:

  • integracji osób niepełnosprawnych oraz osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi lub starszymi,
  • prewencji (np. w związku z nadużywaniem substancji szkodliwych, przestępczością, bezrobociem, wykluczeniem społecznym),
  • działań ukierunkowanych na zdrowe relacje rodzinne,
  • działań zapewniających aktywizację i integrację osób starszych,
  • wolontariatu.

(indi)

Tagi:

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.