Od 1 stycznia 2022 roku w Polsce rowerzyści w wieku 10 do 18 lat powinni mieć kartę rowerową, aby móc poruszać się po drogach. Przepis ten nie dotyczy osób spoza Polski. Dzieci z zagranicy mogą poruszać się po polskich drogach tak jak dotychczas – bez żadnego dokumentu poświadczającego znajomość przepisów drogowych.

W tym roku w Polsce weszły nowe przepisy, według których podwyższono nie tylko kary dotyczące kierowców, ale i rowerzystów.

Według nowelizacji od 1 stycznia jazdę na rowerze lub hulajnodze bez uprawnień grozić będzie grzywna w wysokości 1,5 tys. zł. W tym przypadku chodzi o młodzież niepełnoletnią w wieku od 10 do 18 lat, która powinna mieć kartę rowerową, aby móc poruszać się rowerami po drogach publicznych.

Czeskie media się mylą

Na czeskich portalach internetowych pojawiły się artykuły informujące, że od 1 stycznia 2022 roku wszystkie dzieci (w tym również czeskie), chcące poruszać się po polskich drogach, muszą mieć kartę rowerową uprawniającą do jazdy rowerem.

Autorzy tych artykułów konstatowali, że tym samym wycieczki z dziećmi po Polsce będą niemożliwe, ponieważ czeskie ustawodawstwo nie umożliwia zdania egzaminu na kartę rowerową.

Dziecko bez mandatu

Czy rzeczywiście dziecko mieszkające w Czeskim Cieszynie po przekroczeniu granicy może otrzymać mandat od polskiego policjanta? Z całą pewnością nie. Dziecko mieszkające w Czechach, poruszające się po polskich drogach, nie musi mieć karty rowerowej.

W tej sprawie wypowiedział się dla nas się kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji:

– W przypadku dzieci mających stałe miejsce zamieszkanie w Czechach i poruszających się po polskich drogach zastosowanie mają przepisy stanowione w międzynarodowym traktacie określającym ogólne zasady ruchu drogowego obowiązujące w krajach będących jego sygnatariuszami. Mowa tutaj o Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym (ratyfikowanej zarówno przez stronę czeską, jak i polską). Jej strony są obowiązane dopuścić do ruchu międzynarodowego na swoich terytoriach rowery i motorowery odpowiadające warunkom technicznym określonym w rozdziale V niniejszej konwencji, którymi kierują osoby mające swe stałe miejsce zamieszkania na terytorium innej Umawiającej się Strony. W świetle zapisów nie można więc wymagać, aby kierujący rowerami mieli w tej sytuacji prawo jazdy – napisał kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Tagi: , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.