Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania im. Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie
739 91 Jabłonków, Szkolna 438
Tel.: 558 357 885, www.pzsjablunkov.cz
Liczba uczniów: 285
Liczba klas: 15 + 1 klasa w placówce elokowanej w Łomnej Dolnej
Godziny otwarcia świetlicy szkolnej: 6:15 – 7:40, 12:30 – 16:30

Jesteśmy szkołą z tradycją. Szkoła została wybudowana w roku 1928 ze składek polskiego społeczeństwa i otrzymała imię polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza.

Jesteśmy szkołą otwartą, rodzinnego typu. Dzieci uczą się w nowocześnie wyposażonych klasach i klasopracowniach.

Program szkoły: Tradycja i współczesność – krzewienie i pielęgnacja tradycji, kultury i języka ojczystego w kontekście zmian, jakie przynosi cyfrowy XXI wiek. Pragniemy, aby nasi uczniowie znali swoją małą ojczyznę, do której się wraca, aby umieli odnaleźć się również w wielkim świecie technologii cyfrowych, nie zapominając jednocześnie o swoich korzeniach.

Realizujemy innowacyjne metody nauczania: nauczanie matematyki wg metody prof. Hejnégo, nauka czytania SFUMATO, projektowe nauczanie, warsztaty czytelnicze, lekcje z wychowawcą, zajęcia z programowania i ro-botyki, zajęcia z rodzimym mówcą na lekcjach j. angielskiego (2. stopień) i geografii, w tym roku szkolnym również na lekcjach j. rosyjskiego. Dla uczniów kl. 5.-7. raz w tygodniu zajęcia z lektorem z Polski.

Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych. Wielu z nich zdobywa laury, medale i wyróżnienia.

Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań:

1. stopień: angielski na wesoło, konwersacja w języku angielskim, Mały Edison, szachy, ceramika, zajęcia artystyczno-plastyczne, chór szkolny Mała Jabłoneczka, zajęcia sportowe (w ramach projektu AŠSK Sportuj ve škole), Parlament Szkolny, religia rzymskokatolicka /ewangelicka.

2. stopień: ćwiczenia z języka polskiego, czeskiego i z matematyki (przygotowanie do egzaminów wstępnych), konwersacja w języku angielskim, Cuda przyrody, pisanie bezwzrokowe – szybkie pisanie na komputerze, prace z drukarką 3D, programowanie, szachy, chór szkolny Jabłoneczka, zajęcia artystyczno-plastyczne, gry sportowe, siatkówka, Parlament Szkolny, religia rzymskokatolicka/ewangelicka.

Języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski

Kreatywność uczniów i nauczycieli znajduje swój wyraz w licznych imprezach szkolnych i projektach. Do tradycyjnych imprez szkolnych należą m.in.Zielona Szkoła nad Bałtykiem, kurs adaptacyjny dla uczniów klas 6., kurs parlamentarzysty, maraton szkolny, szkolna liga klas, charytatywny koncert kolęd, balik szkolny, Dni Otwarte dla Rodziców, dla uczniów klas 5. okolicznych szkół oraz rodziców przedszkolaków, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Pasowanie na Czytelnika, lekcje otwarte, wyjazdy edukacyjne do Oświęcimia, Krakowa, Wieliczki, Warszawy, Wysokich Tatr, Pragi, Londynu, Dzień języka polskiego, Dzień Ziemi, Festyn Szkolny, Wieczorek Pożegnalny oraz wiele innych.W szkole działa Parlament Uczniowski, który aktywnie włącza się w życie szkoły poprzez organizację imprez i akcji charytatywnych.

W naszej szkole każdy uczeń jest ważny. Wspieramy uczniów, którzy potrzebują pomocy w pokonywaniu szkolnych trudności, zapewniamy wsparcie asystenta, prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. W szkole można skorzystać z pomocy pedagoga specjalnego, psychologa, specjalisty w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz doradcy zawodowego.

Dzięki wygranemu przez szkołę projektowi UE „Moderní škola” stworzono laboratorium językowe ROBOTEL, wyposażono w nowy sprzęt komputerowy, klasopracownię ICT, odnowiono sieć internetową.

W ramach współpracy z czeską szkołą oraz z miastem realizujemy spotkania edukacyjne w ramach projektu Żyjemy na Trójstyku.

Szkoła współpracuje z organizacjami lokalnymi, z innymi szkołami a także ze Wspólnotą Polską – oddziałem Dolny Śląsk – jesteśmy współorganizatorami kolonii Lato w Polsce, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Qiido – funduszem wspierającym dzieci uzdolnione, CEDU – centrum pro demokratické učení.

Współpracujemy ze szkołami w Polsce: SP im. H. Sienkiewicza w Puławach, SP im. Ks. Józefa Londzina w Istebnej oraz ze słowacką szkołą w Kysuckim Nowym Mieście.

Tagi: , , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.