HAWIERZÓW, KARWINA / Włodarze Hawierzowa i Karwiny niedawno spotkali się w hawierzowskim Hotelu Rudolf, żeby omówić możliwości współpracy między oboma miastami. Poruszano problematykę związaną z energetyką, mieszkaniami socjalnymi i gospodarką odpadami.

Podczas spotkania rozpatrywano problemy społeczne, sportowe, kulturalne, problematykę gospodarki odpadami, transformację ciepłownictwa, jak również współpracę w ramach członkostwa w Związku Miast i Gmin w powiecie Karwina. Nadrzędnym celem spotkania było omówienie długofalowej strategii odejścia od energetyki węglowej.

Zarówno Hawierzów, jak i Karwina, starają się znaleźć takie rozwiązania w przyszłości, które zaowocują oszczędnością energii, poprawą środowiska naturalnego i podniesieniem jakości życia mieszkańców obu miast.

– Omawialiśmy projekty energetyczne, planowaną transformację energetyczną i dzieliliśmy się nawzajem doświadczeniami. Rozpatrywaliśmy, z jakimi problemami stykamy się w ramach projektów EPC, energetyki komunalnej i ogrzewania mieszkań. Naszych mieszkańców bowiem bardzo interesują zmiany na rynku energetycznym – opisuje jeden z tematów spotkania prezydent Hawierzowa Josef Bělica.

Spotkanie włodarzy Hawierzowa i Karwiny w hawierzowskim Hotelu Rudolf.

Mnóstwo wspólnych problemów

W centrum zainteresowania były również obszary wykluczenia społecznego i sposoby rozwiązania problemów z nimi związanych. Omawiano narzędzia, które miasta mogą stosować w celu zminimalizowania problemów związanych z mieszkaniami socjalnymi i bezpieczeństwem w mieście. – Karwina jest w niektórych dziedzinach bardziej zaawansowana niż nasze miasto, więc chcemy czerpać z jej doświadczeń – zakończył prezydent Hawierzowa.  

Prezydent Karwiny Jan Wolf dodał, że oba miasta mają mnóstwo wspólnych tematów. – Nadużywanie systemu świadczeń socjalnych to duży problem nie tylko w Karwinie. Chcemy go wspólnie rozwiązać. Mamy w planie wypracować ponadto koncepcję energetyczną miasta, zająć się kulturą i sportem.

Na przykład system gospodarki odpadami to na razie ciągle otwarty problem. Możliwości rozwiązań jest więcej. Cieszę się, że spotkaliśmy się z władzami Hawierzowa i wspólnie omawialiśmy możliwość współpracy – stwierdził prezydent miasta Karwiny. 

(gam)

Tagi: , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.