KARWINA/ Włodarze Karwiny, Hawierzowa i Orłowej spotkali się w urzędzie miasta Karwiny, by ustalić wspólne stanowisko co do majątku, zwłaszcza nieruchomości należących do OKD na wypadek zaprzestania wydobycia węgla, które ma nastąpić. Wszyscy zgodzili się co do tego, by wysunąć żądanie przekazania działek na rzecz samorządów.

  Zgodnie stwierdzili, że byłaby to jakaś forma rekompensaty za niesprawiedliwość, jaka przez dziesięciolecia spotykała samorządy i poszczególnych mieszkańców, od których przymusowo wykupywano grunty pod wybycie, a tereny te były dewastowane poprzez rabunkową gospodarkę węglową.

  Włodarze dotkniętych szkodami górniczymi gmin zgodzili się też co do tego, że oddanie majątku państwowego, jakim jest majątek OKD, w ręce samorządów, jest jedyną gwarancją, że administrowanie nim przyniesie korzyści lokalnej społeczności, a nie podmiotom zewnętrznym. A to z kolei umożliwi rozwój całego regionu oraz fundamentalną zmianę warunków życia i perspektyw jego mieszkańców.

  Jedyna szansa na poprawę życia w pokopalnianej rzeczywistości regionu

  Wspólnie stwierdzili, że przekazanie w administrację samorządów majątku OKD to podstawa współpracy pomiędzy państwem, województwem i samorządami, bez której zmiana naszego regionu nie jest możliwa. Ustalili również, że będą koordynować dalsze działania.

  Jako przedstawiciele samorządów najbardziej dotkniętych problemem zaprzestania wydobycia w regionie, wzywają rząd, zainteresowane ministerstwa i samą OKD do zapobiegania sprzedaży pozostałego majątku państwowego, mającej na celu wyłącznie uzyskanie dochodów na pokrycie krótkoterminowych strat i spowodowanie dalszych nieodwracalnych szkód.

  „Chcielibyśmy uczestniczyć we wszystkich negocjacjach, które wpłyną na naszą przyszłość, wierzymy, że tym razem rząd będzie próbował wspólnie z nami rozwiązać nasze problemy” – mówią jednym głosem burmistrz Karwiny Jan Wolf (ČSSD), zastępca burmistrza Havířova Ondřej Baránek (ANO 2011) i burmistrz Orłowej Miroslav Chlubna (Koalice politických hnutí NEZÁVISLÍ a Změna pro lidi).

  (indi)

  Tagi: ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.