Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  CZESKI CIESZYN / Wywodzącą się z Zaolzia osobistość światowego formatu, mało jednak u nas znaną i popularną, omawiano na spotkaniu Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, który odbył się w czwartek 9 stycznia w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie. Postać lekarza, działacza i polityka w wykładzie nazwanym „Burzliwe życie Bogusława Kożusznika” przybliżył Michał Przywara.

  W imieniu organizatorów słuchaczy MUR przywitał Stanisław Gawlik. Wyjaśnił, że kolejne spotkania poświęcone będą ludziom, których okrągłe rocznice obchodzone są w tym roku. Profesor medycyny Bogusław Kożusznik urodził się jako syn górnika 29 stycznia 1910 roku w Suchej Dolnej, zginął w wypadku samochodowym 9 lipca 1996 roku w Warszawie, pochowany jest na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

  Michał Przywara z Zakładu Polonistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego od razu na wstępie wyjaśnił, że burzliwe życie bohatera wykładu rozpatrywane jest w kategorii dokonań, nie życia osobistego, które, jak wynika z zebranych o Bogusławie Kożuszniku informacji, było uporządkowane. „Był skromny, pogodny, życzliwy, lubił ludzi, chciał i potrafił im pomagać. Takim go zapamiętałam” – napisała o nim żona Lidia Kożusznik.

  Jej wspomnienie ukazało się w 2006 roku w krakowskiej mutacji „Gazety Wyborczej”. I to, jak podkreślił Michał Przywara, jedno z niewielu źródeł informacji o Bogusławie Kożuszniku, do których łatwo dotrzeć w internecie. Dane biograficzne znaleźć można także w Wikipedii i na portalu Sejmu RP, był bowiem również posłem na Sejm.

  Na Zaolziu poświęcony Bogusławowi Kożusznikowi artykuł ukazał się na łamach „Zwrotu” (1980 nr 8). Trzy strony (52-54) liczy wywiad przeprowadzony z profesorem w Warszawie przez Helenę Staniek. Opowiedział w nim o swej działalności w ramach UNICEF, był wtedy przewodniczącym Polskiego Komitetu UNICEF, ale i o swych zaolziańskich korzeniach, dokonaniach przedwojennych i pracy po wojnie.

  Bogusław Kożusznik jest absolwentem orłowskiego gimnazjum, ukończył w Pradze medycynę. Po studiach został lekarzem w Ostrawie, a następnie lekarzem górniczym w Karwinie, objął rejon po doktorze Olszaku. Podczas wojny został ochotnikiem w wojsku polskim, później przebywał na Zachodzie.

  Jak stwierdził Michał Przywara, Bogusław Kożusznik miał dwa bliskie sercu regiony: Śląsk Cieszyński i Pomorze. Po wojnie organizował w Gdańsku Morską Służbę Zdrowia i przygotował dekret o Morskim Urzędzie Zdrowia. W latach 50. był, jak podkreślił wykładowca, czołową postacią w polskiej medycynie w zakresie tworzenia instytucji. W latach 1946-1959 był wiceministrem zdrowia, w II połowie lat 50. głównym inspektorem sanitarnym Polski. W latach 1947-1952 został też posłem na Sejm.

  Uczestniczył w pracach powołujących do życia Światową Organizację Zdrowia (WHO). W latach 1948–1951 był członkiem Rady Zarządzającej tej organizacji. Był w gronie osób przygotowujących rezolucję o powołaniu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). W latach 1957-1979 był wiceprzewodniczącym Rady Wykonawczej UNICEF. –Pierwszą jego specjalizacją była pediatria – przypomniał Michał Przywara.

  W 1964 roku został mianowany profesorem Akademii Medycznej, w 1978 roku zrezygnował z funkcji dziekana i poświęcił się pracy naukowej i sprawom międzynarodowym. – Był autorytetem w medycynie, ale z ducha był humanistą, człowiekiem o wielkim sercu, miał szerokie zainteresowania. Był bardzo pracowity, oczytany, prywatnie skromny, pogodny, towarzyski, miał poczucie humoru – wyliczał wykładowca. –Interesował się energią jądrową i sztukami pięknymi. Jest autorem ponad dwustu prac naukowych. Wychował szereg studentów, elit lekarskich w Polsce.

  CR

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Powrót na właściwe tory państw wyszehradzkiej czwórki
   Lipiec042020

   Powrót na właściwe tory państw wyszehradzkiej czwórki

   Rajd rowerowy Klubu Polskiego „Wzdłuż Dunaju na Děvín“
   Lipiec042020

   Rajd rowerowy Klubu Polskiego „Wzdłuż Dunaju na Děvín“

   Przez Lasek Miejski w Jabłonkowie płynęła rzeka
   Lipiec032020

   Przez Lasek Miejski w Jabłonkowie płynęła rzeka

   Nie żyje Piotr Augustyniak, jeden z założycieli Sceny Polskiej
   Lipiec032020

   Nie żyje Piotr Augustyniak, jeden z założycieli Sceny Polskiej

   Bałtyk w czasie pandemii. Pożegnanie z morzem
   Lipiec032020

   Bałtyk w czasie pandemii. Pożegnanie z morzem

   Zakopower nie wystąpi w Ustroniu
   Lipiec032020

   Zakopower nie wystąpi w Ustroniu

   Adam Vojtěch w Ostrawie. Ratunek czy niedźwiedzia przysługa dla OKD?
   Lipiec032020

   Adam Vojtěch w Ostrawie. Ratunek czy niedźwiedzia przysługa dla OKD?

   OKD wstrzymuje wydobycie we wszystkich swoich kopalniach
   Lipiec022020

   OKD wstrzymuje wydobycie we wszystkich swoich kopalniach


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test