OLBRACHCICE / Miłośnicy turystyki zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Turystyczno Sportowym Beskid Śląski w Republice Czeskiej podsumowali miniony rok swej działalności. Na zorganizowane 19 stycznia w Domu PZKO w Olbrachcicach zebranie sprawozdawcze przyszło 92 osób. Byli też goście z PTTK Cieszyn.

  Nim przystąpiono do sprawozdań i głosowań, w programie artystycznym wystąpiły dzieci ze szkoły z Olbrachcic. Prezes Towarzystwa Halina Twardzik w formie przejrzystej, ilustrowanej prezentacji przedstawiła sprawozdanie z działalności za miniony rok.

  Równie ważne jest też to, co PTTS „BŚ” proponuje nie tylko swoim członkom w tym roku. Bo, jak podkreślają wszyscy działacze PTTS, wiele organizowanych przez nich akcji otwartych jest również dla osób nie zrzeszonych w organizacji. Członkowie naturalnie mają pierwszeństwo jeśli chodzi o wyjazdy autokarowe z ograniczoną ilością miejsc. Natomiast do wszelkich wycieczek podczas których planowane jest przemieszczanie się transportem publicznym, chętni mogą dołączyć. Wystarczy po prostu stawić się na miejscu zbiórki.

  W minionym roku odbyły się 82 wycieczki (autokarowe – 15, piesze sobotnie i niedzielne – 14, wtorkowe – 22, rekonesansowe – 10, wycieczki ponadplanowe – 7, spacery z “Beskidem Śl.” – 14).

  Podczas zebrania uchwalono zwiększenie liczby członków zarządu z 15 do 16 osób. Zebranie uchwaliło także Członków Honorowych Towarzystwa. Zostali nimi Halina Filipek, Karol Śliż oraz Tadeusz Farny.

  W ramach Towarzystwa działają: sekcja turystyczna, sekcja sportowa, Klub 99, Orły Zaolzia, sekcja kolarska – Towarzystwo Rowerowe OLZA. Cały PTTS liczy 559 członków. Towarzystwo jest administracyjnie podzielone na sześć rejonów obejmujących terytorium od Bogumina po Jabłonków.

  W minionym roku z okazji 100 lecia swego istnienia Polski Komitet Olimpijski odznaczył PTTS „Beskid Śląski“ za wieloletnie promowanie rozwoju sportu w środowiskach polonijnych i polskich w świecie MEDALEM POLONIJNYM.

  (indi)

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.