W roku 2016 po raz pierwszy pojawił się na mapie wydarzeń Zaolzia konkurs „Inicjatywy PZKO”. W tym roku proponujemy jednak zmianę formuły. Organizację konkursu postanowiły wziąć pod swoje skrzydła dwie największe polskie redakcje na naszym terenie – „Zwrot” i „Głos”.

– Jesteśmy obecni na większości znaczących wydarzeń w regionie, obserwujemy i opisujemy dokonania naszych niestrudzonych działaczy, widzimy wiele inicjatyw, które warto naśladować. I choć zamieszczamy ich opisy na swoich łamach, w ogromnej liczbie informacji często mogą umknąć uwadze naszych Czytelników, a szkoda – mówi Halina Szczotka, redaktor naczelna „Zwrotu”. – Postanowiliśmy więc wyróżnić te naszym zdaniem najbardziej wartościowe, innowacyjne dokonania członków, miejscowych kół, zespołów Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC.

Każda z redakcji nominowała pięć inicjatyw. Dzisiaj prezentujemy je na naszych portalach zwrot.cz i glos.live oraz w drukowanym „Głosie”. Zapraszamy do głosowania na najciekawszą.

– Z radością przyjmujemy każdą nową inicjatywę w PZKO i opisujemy ją w naszej gazecie. Dlatego nie mieliśmy żadnego problemu z wyborem pięciu ciekawych przedsięwzięć – przekonuje z kolei Tomasz Wolff, redaktor naczelny „Głosu”.

Głosować na nominowanych można na portalach zwrot.cz i glos.live oraz na kuponie zamieszczonym w dzisiejszym numerze „Głosu”. W każdym medium można oddać jeden głos, z tym że w sieci będzie to możliwe codziennie (tzn. 1 głos/dzień z 1 nr-u IP). Głosowanie w Internecie będzie przebiegać do piątku 20 grudnia. W tym samym dniu mija też termin nadsyłania kuponów (liczy się data stempla pocztowego). Kupony prosimy przesyłać na adres: Redakcja „Głosu”, Strzelnicza 28, 737 01 Czeski Cieszyn.

– Laureatów głosowania czytelników poznamy już niebawem, czyli pod koniec roku. Uroczyste spotkanie wszystkich nominowanych i przekazanie nagród odbędzie się w styczniu – podsumowuje Halina Szczotka.

GŁOSOWAĆ MOŻNA TUTAJ:

[yop_poll id=”6″]

Tagi:

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.