Roz też w Jabónkowie w Młyński ulicy miyszkoł jedyn Sikora. Mioł dziecka i babe, a był z niego straszny pijok.

  Wiecznie siedzioł w gospodzie, a że jich było w Jabónkowie aż siedymnoście, tóż dycki mioł kaj jiść, dycki było w kierejsi łodewrzite. Nejraczy siadowoł w Czytelni, tamtejszo gospoda miała nejlepsze piwo, była tam staro piwnica, tóż tymu.

  A dy Sikora był taki wielki pijok, tóż mioł dóma wielkóm biyde. Ani na pierziny ni mioł, piyrzi dzierżoł w beczce.

  Jak prziszeł z gospody, to robił dycki krawal, a bił swojóm babe. Tóż na tym nic, pijocy tak robióm.

  Ale jak tyn Sikora siedzioł w gospodzie, tak dycki prawił: – Chłopi, kaj też wasze baby, to moja Milka je jak alabaster.

  Chłopi go łuż znali, ale nikiedy to kierysi nie wydzierżoł i spytoł sie: – Ty, Sikora, a cóż to je tyn alabaster?

  Wtedy Sikora wyskocził na niego: – Cóż sie pytosz, jak nie wiysz!

  No, ale łón jisto Sikora sóm nie wiedzioł, co to je tyn alabaster.

  Babe bił dali, ale jak baj z nióm szeł do kościoła, to był strasznie hónorowy. Piekno ta jego baba była, ale miała przi nim biyde.

  Ale z pieknóm babóm to je nikiedy jak z kóniym – kiery nie chce robić, też mu trzeja przitnyć.

  („Zwrot”, 1989, nr 12)

  Tagi:

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test