CZESKI CIESZYN / Temat „Wokół Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego” podjął podczas spotkania Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w czwartek 3 października w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie współpracujący także z redakcją „Zwrotu” historyk Wojciech Święs z Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie.

– 19 października 1918 powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (RNKC), pierwszy niezależny od władz zaborczych organ odradzającego się po 123 latach niewoli państwa polskiego. Tak przynajmniej podaje w swoich publikacjach Książnica Cieszyńska. Wydała też drukiem protokoły RNKC, gdzie dokładnie tak samo jest to ujęte – stwierdził na wstępie.

Temat spotkania zainteresował słuchaczy

– Taka treść znalazła się również na nowej tablicy na cieszyńskim zamku, która została odsłonięta w zeszłym roku przy okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – poinformował, dodając, że wywołała duże kontrowersje. Jednak była ona konsultowana z historykami, którzy są zgodni co do tego, że nie ma tam błędu merytorycznego.

Chodziło o słowa o władzach zaborczych, gdyż bezpośrednio Śląsk Cieszyński nie był pod zaborami, o niezależności, o tym, czy był to pierwszy organ. Prelegent na podstawie dokumentów po kolei wyjaśniał, jak doszło do powstania Rady, jak wyglądał jej skład, obrady, organy prasowe. Mówił też o innych, podobnych do RNKC organach.

Wojciech Święs

Celem RNKS było przejęcie władzy na terenie dawnego Księstwa Cieszyńskiego i przyłączenie tego regionu do Polski. Wojciech Święs przeprowadził ocenę Rady. W materiałach międzywojennych oceniano ją jako mało zdecydowaną, wytykano jako błąd istnienie jej trzech równorzędnych prezydentów, zwracano też m.in. uwagę na jej działania w trudnych warunkach. Współcześnie ocenia się, że jej działalność skończyła się połowicznym sukcesem.

CR

Tagi: , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.