CIESZYN / Kolejne z cyklu „Spotkań Szersznikowskich” organizowanych w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie poświęcone było Gustawowi Morcinkowi. O tej wybitnej postaci łączącej obie części Śląska Cieszyńskiego opowiedziała licznie zebranym słuchaczom Rozalia Wawronowicz z Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, gdzie urodzony w Starej Karwinie pisarz mieszkał większość swojego życia.

Rozalia Wawronowicz z Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie

Prelegentka przybliżyła słuchaczom życiorys wielkiego pisarza, opowiadała także o szczegółach jego przeżyć wojennych, obozowych.

– Był to jedyny polski pisarz, który wprowadził Śląsk do literatury polskiej. Sam mówił, że chciał przybliżyć Śląsk do Polski, a Polskę do Śląska. Udało mu się to. Pierwszą książką, którą dokonał tego czynu, był „Wyrąbany chodnik” – podsumowała Wawronowicz.

I choć nie cała śląska ziemia znalazła się w Polsce, a rodzinna Stara Karwina pisarza nie tylko nie znalazła się w granicach ojczystego kraju, ale całkowicie zniknęła z powierzchni ziemi, to ze światem dzieciństwa Morcinka zapoznać się możemy poprzez lekturę jego autobiograficznej powieści „Czarna Julka”.

Czy jeszcze gdzieś na kartach jego książek znajdziemy zaolziańskie motywy? – Dużo pisał o górnikach. „Roztomili ludkowie” czy wiele innych książek, które Morcinek napisał już po drugiej wojnie światowej, też po części opisują te zaolziańskie czasy, ale najwierniej oddaje to właśnie w „Czarnej Julce” – dodała Wawronowicz.

Warto dodać, że wykłady z cyklu Spotkań Szersznikowskich odbywają się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ostatnią środę każdego miesiąca (oprócz lipca, sierpnia i grudnia) o godzinie 17:00. Udział w wykładach jest bezpłatny.

(indi)

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test