CIESZYN, CZESKI CIESZYN / Open Air Musem Cieszyn Český Těšín to pierwsze w regionie transgraniczne muzeum na wolnym powietrzu. Oficjalnie otwarto go w czwartek 26 września podczas zorganizowanej w Avionie konferencji podsumowującej projekt. Dzięki niemu nad Olzą powstała infrastruktura, z której turyści i mieszkańcy korzystają już od jakiegoś czasu.

W ramach projektu nad Olzą ustawiono tablice, które zapoznają zwiedzającego z historią nadolziańskiego grodu od IX wieku, kiedy odnotowano pierwsze wzmianki o osadnictwie na Górze Zamkowej, po podział Cieszyna oraz Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosłowację w 1920 roku.

Zwiedzanie podświetlonych tablic ustawionych na obu brzegach Olzy zaczyna się przy Hali Widowiskowo-Sportowej po polskiej stronie, dalej aleją Piastowską wzdłuż Olzy, po czym po przejściu przez Most Przyjaźni na czeską stronę nabrzeżem Wolności.

Ponadto można odpocząć podczas zwiedzania na ciekawych ławkach. W ramach projektu oprócz tablic opisujących historię stworzono bowiem na trasie zwiedzania nowoczesnej ekspozycji elementy małej architektury. 

Nad Olzą pojawiły się nowe ławki

Nowa aranżacja przestrzeni miejskiej ma za zadanie pozytywnie wpłynąć na wizerunek miasta, a także zwiększyć jego atrakcyjność turystyczną.  – Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej w oparciu o wspólną ofertę turystyczną, zbudowaną wokół fenomenu i dziedzictwa miasta podzielonego. Celem jest też przyciągnięcie do miasta nowych turystów – wyjaśniała Renata Karpińska z Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Na konferencji podsumowującej projekt nie zabrakło władz miejskich obu Cieszynów oraz osób zaangażowanych w realizację projektu. Open Air Musem dzięki pozyskaniu unijnej dotacji wspólnie zrealizowały miasta Cieszyn i Czeski Cieszyn oraz Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie.

(indi)

Tagi:

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test